Choose language

Close

Konflikthantering grupp

Målsättning:
- Att gruppen ska ha en öppnare dialog med varandra
- Att arbetsfördelningen ska kännas rättvis
- Få mer empati och förståelse för varandra
- Att samspelet i gruppen blir bättre
- Få lugnare stämning på avdelningen
- Om det framkommer att någon i gruppen inte klarar av sina arbetsuppgifter, ge stöd till personen och ta fram underlag för att eventuellt kunna få förstärka med mer personal.
- Sätta upp konkreta förbättringsområden som dokumenteras och följs upp
 
Om detta skulle visa sig omöjligt, ändras målsättningen till att lösa upp gruppen på ett värdigt sätt. Ge fortsatt stöd tills alla landat väl i sina nya grupper.
 
Metod:
- Gruppsamtal varvas med teori om grupprocesser och övningar som uppmuntrar till ökad dialog och samarbete
- Konkreta uppgifter att arbeta med mellan gruppsamtalen utifrån de möjligheter till utveckling som framkommit under insatsen
- Chefshandledning
- Utvärdering efter varje gruppträff med chefen och planering inför nästa gruppsamtal
 
Deltagarna består av chef och arbetsgrupp och det är obligatorisk närvaro. Insatsen består av 5 träffar á ca 2 timmar samt chefshandledning.

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​