Choose language

Close

Psykosocial arbetsmiljöenkät

Syftet med arbetsmiljöenkäten är att få en översiktlig bild av hur arbetsgruppen uppfattar olika delar av arbetsklimatet, d v s den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöenkäten kan genomföras för hela organisationen eller delar av den.
 
Frågorna handlar bl.a. om:
• arbetsuppgifter
• krav och arbetsbelastning
• målsättningar i verksamheten
• arbetsklimat och relationer i arbetsgruppen
• konflikter och hot
• relation till närmaste chef
• relation till ledning
• kompetensutveckling
 
Svaren är anonyma och behandlas med strikt sekretess. Resultatet sammanställs i en rapport som visar svarsfördelningen på varje fråga för hela organisationen och vidare ner till gruppnivå. Rapporten kompletteras även med en skriftlig sammanställning av övriga synpunkter som har kunnat ges i fri text av medarbetarna.
 
Arbetsmiljöenkäten ger organisationen ett bra underlag och stöd för att prioritera vilka insatser som eventuellt behöver genomföras för att skapa en bättre arbetsmiljö. Resultatet av arbetsmiljöenkäten kan också med fördel användas som ett diskussionsunderlag i arbetsgruppen för att utveckla arbetsmiljön och skapa en gemensam plattform för det. 

Sveavägen 17, 7 tr

111 57 Stockholm

Telefon 0771 - 50 50 80

Fax: 08 - 406 67 99

E-post: info@falckhealthcare.se​​​

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​