Choose language

Close

Krisstöd

Vi hjälper organisationen och den enskilda medarbetaren att hantera en kris
 
Ett Krisstödsavtal med Falck Healthcare ger organisationen ett unikt stöd vid oväntade och allvarliga händelser såsom hot- och våldsituationer, rån, oegentligheter, olyckor, katastrofer, dödsfall/sjukdomar och organisatoriska förändringar m.m. Stödet innebär kvalificerad handledning för personalansvariga chefer och ledningsgrupp men är också ett stöd till drabbade medarbetare, kollegor och anhöriga.

Falck Healthcares krisstöd stödjer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Första hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7 som företag är skyldiga att följa.
krisstöd bild_660.jpg

Kriser leder ofta till upplevelsen av att man både som individ och organisation tappar fotfästet. Massmedial uppmärksamhet och ryktesspridning innebär ytterligare påfrestningar. Därför är det av största vikt att företaget har en fungerande krisorganisation och ett tydligt ledarskap.  
 
Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Falck Healthcare hjälper på ett professionellt sätt såväl organisationen som den enskilda medarbetaren att hantera krisen.   
 
Tillgänglighet dygnet runt, året om
Tjänsten Krisstöd ger tillgång till en dygnet-runt-öppen telefonjour där chefer och drabbade medarbetare får snabb kontakt med erfarna krisspecialister i Falck Healthcares kristeam och omedelbar handledning i att hantera krisen. Krisspecialisten gör en bedömning av situationen och kan förutom chefsstödet rekommendera ytterligare eventuella insatser om så bedöms vara nödvändigt. 
 
Krisspecialisten följer sedan upp utvecklingen med chefen, gör bedömningar och sätter in fler åtgärder om det visar sig bli nödvändigt. Syftet med alla åtgärder är att stärka och mobilisera de resurser som redan finns hos den drabbade individen eller gruppen.   

Personalstöd

Personalstödet är en tjänst som ger den anställde stöd vid bekymmer i arbets- eller privatlivet.​​

Företagshälsovård

Vi hjälper dig att få en hållbar hälsa inom din verksamhet.​​​

Fysisk behandling

Vi erbjuder effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan.​

St Eriksgatan 113, 6 tr

113 43 Stockholm

0771 - 50 50 80​

info@falckhealthcare.se​​​​​​​

Om oss

Kontakta oss

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​