Choose language

Close

Personalstöd

Samtal som gör livet enklare - dygnet runt, året om

De flesta anställda får någon gång behov av professionell hjälp p.g.a. arbetsrelaterade eller privata problem. På arbetsplatsen kan det röra sig om stress, utbrändhet, mobbning, samarbetsproblem etc. Privat kan det gälla relationsproblem, skilsmässa, tvister, dödsfall, ekonomiska problem, juridiska svårigheter, missbruksproblem, problem med barnen etc.
 
Genom tjänsten Personalstöd kan företaget erbjuda sina anställda ett enkelt och lättåtkomligt hjälpsystem, som de anställda har tillgång till dygnet runt, 365 dagar om året. Hjälpinsatsen är kostnadsfri för den anställde och han/hon är helt anonym i förhållande till sin arbetsgivare och samhället i övrigt.

Exempel på effekter vid nyttjande av Personalstöd:
• Arbetsförmågan hos de anställda ökar
• Närvaron på arbetsplatsen ökar – sänkt sjukfrånvaro
• Färre konflikter på arbetsplatsen – bättre arbetsklimat
• Organisationen är bättre förberedd för kriser och svårigheter
• Uppskattad personalförmån till låg kostnad

 

 

 ​


Krisstöd

Vi hjälper din organisation med krishantering

Företagshälsovård

Vi hjälper dig att få en hållbar hälsa inom din verksamhet.​​​

Fysisk behandling

Vi erbjuder effektiv och lättillgänglig behandling för besvär som påverkar arbetsförmågan.​​

St Eriksgatan 113, 6 tr

113 43 Stockholm

0771 - 50 50 80​

info@falckhealthcare.se​​​​​​​

Om oss

Kontakta oss

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies.​