Choose language

Close

Code of Conduct

Här kan du läsa och ladda ner Falcks globala Code of Conduct som fastställer de standarder och etiska principer som gäller för alla anställda och affärspartner. 

Code of Conduct 
Falcks Code of Conduct omfattar 13 områden, inklusive mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, sociala investeringar och miljö. Läs mer om dessa områden nedan eller ladda ner vår Code of Conduct för mer information. 


Mänskliga rättigheter 
Falck följer alla relevanta lagar och regler som skyddar och främjar mänskliga rättigheter över hela världen och på arbetsplatsen. Vi utbildar våra anställda i mänskliga rättigheter, vi respekterar deras rätt till föreningsfrihet och står för rätten att gå med i en fackförening eller annan kollektiv förhandlings förening. 

Sociala investeringar 
Sociala investeringar definieras som välgörande, icke-kommersiella, bidrag i form av ekonomiska resurser, varor eller tjänster. För att uppnå största möjliga effekt fokuserar Falck på sociala investeringar som har en tydlig koppling till vår verksamhet. 

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
Vi anser det som vår plikt att skydda våra anställda, affärspartners och andra som påverkas av vår verksamhet genom att säkerställa att arbetsplatserna drivs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi motiverar, utbildar och involverar människor i hälsa och säkerhet på jobbet. 

Miljö 
Hos Falck strävar vi efter att minimera negativ miljöpåverkan från vår verksamhet så långt som möjligt. Vi förväntar oss att våra anställda och affärspartners stödjer ett tillvägagångsätt för att skydda miljön och vidta åtgärder för att arbeta på ett hållbart sätt. Falck har ett ansvar att skydda miljön, och vi anser miljöhänsyn som en integrerad del av ledningsansvaret.

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se