Choose language

Close
CSR

Corporate social responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) definieras på Falck som affärsseder som förbättrar de olika arbetsplatserna på Falck samtidigt som det gynnar samhället utöver vad företaget är skyldiga att göra enligt lag.

CSR finns centralt i vår verksamhet eftersom det ligger nära Falcks värderingar. Både i Falcks affärsmodeller och i det dagliga arbetet tar vi hänsyn till miljön och sociala faktorer. Falck arbetar över hela världen för att främja hälsa, säkerhet och en generell förbättring för de sociala standarderna.

Falcks mål är att aktivt förhindra olyckor, sjukdomar och nödfall, att snabbt och kompetent hjälpa människor i nöd och att rehabilitera människor efter sjukdomar och olyckor. Allt detta är delar utav vad Falck arbetar med när det gäller CSR. Att ta socialt ansvar innebär också att göra det som inte förväntas eller krävs av en.

Våra företagsvärderingar genomsyrar hela vår verksamhet och alla medarbetare på Falck arbetar på att förbättra och utveckla samhälle och hälsa på sätt som är tillgängliga, pålitliga, snabba, effektiva,​​​
 hjälpsamma och kompetenta. ​​

Medarbetarna på Falck arbetar dagligen för att hjälpa och göra skillnad i den värld vi lever i. Företaget arbetar ständigt på att hitta lösningar som kan generera tillväxt och bidra till värdeskapande långsiktigt, både i relation till affärsmöjligheter och kunder men även i samhällena som Falck är verksamma i.

Tillsammans med lokal polis och räddningstjänst har Falck arrangerat möten med allmänheten i Linköping för att öka förståelsen för människorna i uniform. Ambulansbesättningen, polisen och brandmännen förklarade sina yrken för att visa att de är som vilka människor som helst, bara att de jobbar i uniform. Målet med mötena var att få en mer positiv bild av människorna som jobbar i uniform och få en lugnare miljö ute på fältet.

Falck Sverige har även donerat reflexvästar och kommunikationsutrustning till Missing People, en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner. ​​​

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se