Choose language

Close

Ny app förebygger stress

I samband med att Arbetsmiljöverket lanserar de nya Föreskrifterna som ska förebygga psykisk ohälsa och förbättra arbetsmiljön startar ett nytt samarbete.  

Den negativa utvecklingen med stressrelaterade sjukskrivningar som har präglat arbetsmarknaden under de senaste 10-15 åren kan förändras med hjälp av ett nytt samarbete mellan Worklife Barometer och Falck Healthcare. 

Appen Howdy har utvecklats av Worklife Barometer med utgångspunkt från psykiatriprofessor Per Becht erkända frågeramar som togs fram i slutet på 1990-talet för WHO.

Fem frågor var 14:e dag kan hjälpa den enskilda medarbetaren att upptäcka tidiga tecken på vantrivsel och stress.

Medarbetarnas svar är anonyma, men en gång i månaden får ledningen och HR rapporter som indikerar var i verksamheten det finns tecken på vantrivsel p.g.a. stress.

Den medarbetare som visar sig vara på väg att hamna i stressproblematik blir kontaktad av en erfaren beteendevetare från Falck Healthcares beredskapsteam. Beteendevetaren ringer upp och ger goda råd och stöd om hur personen åter kan få en bättre balans i tillvaron. 

Samtalen ger mycket goda resultat, vår erfarenhet visar bland annat följande:
  • Mellan 70-90% av medarbetarna på en arbetsplats väljer att använda Howdy.
  • Av dem är det mellan 12-15% som inte mår bra och blir uppringda av Falck Healthcare.
  • Nästan alla av dem, närmare 90%, blir hjälpta och får det stöd de behöver för att åter få en bättre balans i tillvaron.
  • Endast 10-12% av de som blir uppringda behöver gå vidare till annan vård.

Worklife Barometers VD Jennifer Jansson pekar också på att forskningen har visat hur avgörande det är att agera och förebygga i tid, innan problemen utvecklas till ett sjukdomstillstånd. Med Howdy blir medarbetarna mer medvetna om sin situation och får den hjälp de behöver i tid.


Denna skräddarsydda lösning är möjlig tack vare det nya samarbetet med Falck Healthcare. För individen handlar det om att fånga upp problemen i tid och för organisationen handlar det om att via de månatliga rapporterna få en överblick över statusen på trivsel och stressnivåer i företaget. Överblicken ger insikter som gör att ledningen får möjlighet att agera både på grupp- och individnivå och på så sätt styra mot ett friskare företag.
 

”Samarbetet gör att vi kan ge råd till medarbetare och ledningen vid en tidpunkt då det fortfarande går att lösa med hjälp av stödsamtal.  Om vi ska kunna stötta företagen i ett tidigt skede är det viktigt att vi upptäcker när de första symptomen visar sig. Vi ska agera snabbt för den enskilde medarbetaren och ledningen stöttar vi när de målsätter sin insats för att öka trivseln och i den löpande uppföljningen. Med tillgången till resultaten kombinerat med hjälpinsatsen i stödsamtalen får företagen långt bättre verktyg än tidigare och de kan med hjälp av dem lösa fler konkreta problem och utmaningar.” säger Markko Waas, VD Falck Healthcare. 

 

”Något av det viktigaste man kan göra på en arbetsplats är att upptäcka en medarbetares problem med stress i tid. Howdy och rapporterna till ledningen är ett mycket användarvänligt verktyg för ledningen som önskar att ta ansvar och förekomma. Vi har lång erfarenhet av att ge råd om den sortens insatser. Därför är målsättningen med samarbetet att vi bryter den negativa trenden med ökande stressproblem på svenska arbetsplatser”, säger chefspsykolog Maria Steneskog-Nyman på Falck Healthcare.


Howdy är ett effektivt och relevant verktyg för företag och organisationer som vill skapa ett engagemang kring hälso- och arbetsmiljöfrågor bland medarbetarna, vilket är synnerligen aktuellt nu när den nya AFS:en lanseras. Howdy har visat sig fungera väl och ger goda resultat, med det nya samarbetet blir vi ännu starkare och vi kan erbjuda ett gemensamt stöd till alla som strävar efter en friskare arbetsplats. 
 
Fakta Worklife Barometer
Worklife Barometer som har utvecklat Howdy är ursprungligen ett danskt företag, det startades för två år sedan och har funnits på den svenska marknaden sedan ett halvår. Totalt med ett fyrtiotal kunder, bland andra SEB, Viktor Rydbergs Gymnasium och Rädda Barnen.
 
Fakta Falck Healthcare
Falck Healthcare är en del av den danska Falck koncernen och har sedan 1999 levererat hälsofrämjande tjänster i Sverige. Falck Healthcare hjälper företag och organisationer att bli effektivare och hälsosammare genom att stötta människor till att fungera i arbete. Tjänsterna är både individ- och verksamhetsrelaterade och stödjer såväl medarbetare som chef.

Falck Healthcare i Sverige är idag leverantör till närmare 400 företag och organisationer. Ca 1 miljon människor har på olika sätt möjlighet att använda sig av våra tjänster. Allt från samtalsstöd, psykologbehandlingar och krisstöd till sjukgymnastbehandlingar, hälsoundersökningar och företagshälsovård. Våra uppdragsgivare är främst försäkringsbolag men även kommuner, statliga verk, tillverkningsindustri, detaljhandel, vård & omsorg och bank & finans.

 
 
 

 

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.se