Choose language

Close

Svenska Prehospitala Priset 2018

Vid årets Flisa - kongress (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård) delades det Svenska Prehospitala Priset ut på tisdagen den 2 oktober - för åttonde året i rad. Det tillfaller i år Ambulanssjukvården Region Kronoberg.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Ambulanssjukvården Region Kronoberg har genom idogt arbete och i nära samverkan med journalleverantörer, olika vårdgivare och NPÖ skapat ett gott exempel på ”EN PATIENT - EN JOURNAL” och omsatt detta i praktiken med god funktionalitet. Arbetet utgör en milstolpe i patientsäkerhetsarbete och kontinuitet i vårdkedjan och manar till såväl fortsatt utveckling som efterföljd.”


Det Svenska Prehospitala priset uppmärksammar den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan. Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring inom den prehospitala sjukvården.

 

Priset är instiftat av Dagens Medicin, Flisa, Kommunal, Vårdförbundet och Falck.  

 

Juryn består av:

 • Anita Danielsson, Ordförande i juryn.
 • Per Örninge, Överläkare, Sjukvårdens Larmcentral, Västra Götalandsregionen
 • Helen Nilsson, Med. dr , MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Håkan Sundberg, Ambulanssjuksköterska, Region Norrbotten.
 • Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin.
 • Uno Lundberg, Chef Falck.
 • Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet.
 • Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal.
 • Liza Karlberg, Ambulanschef , Landstinget Kalmar län
 • Fredrik Granholm, Ambulansöverläkare, Landstinget i Västernorrland.
 • Lizbet Todorova, Universitetslektor Region Skåne – föredragande.
 • Håkan Klementsson, Ordförande Flisa
​​Tidigare vinnare av Det Svenska Prehospitala Priset är:

2017-års vinnare: Ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus har visat att vården kan ha stor nytta av att arbeta med simuleringsövningar för att öva olika arbetssätt och tekniska lösningar och man har, genom att använda simuleringsteknik, kunnat fokusera på vårdnyttan och möjligheterna till förbättrad utvärdering ända ner på individnivå. Vidare har man visat på möjligheten att undgå resurskrävande CE-procedurer när man vill testa ny teknik. Utifrån tekniska lösningar och standardiseringsarbete framtagna av Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park i Göteborg har ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus också demonstrerat hur dessa nyvunna kunskaper kan omsättas i praktiken genom fullskaliga simuleringar med relevanta patientfall och de av PICTA framtagna tekniska lösningarna.”


2016 års vinnare: Lisa Gårdlund, specialistsjuksköterska och barnmorska Region Skåne. Lisa har på ett engagerat och kompetent sätt uppmärksammat ambulanspersonalen på hur viktigt det är att tidigt signalera om det finns en misstanke om ett barn som inte har det bra.


2015 års vinnare: Psykiatriskt Akut Mobilenhet, PAM, inom Psykiatrin Stockholms Läns Landsting. En resurs som ger nya förutsättningar för patienter med psykisk ohälsa och deras närstående, prehospitalt i det akuta skedet.


2014 års vinnare: Ambulansöverläkare Hans Blomberg - Landstinget i Uppsala Län, Ambulansöverläkare Björn Ahlstedt - Landstinget Västmanland och fd Ambulansöverläkare Stig Lindberg - Landstinget Sörmland. Dessa ambulansöverläkare har utvecklat ett nytt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som bedömer medicinska behov och larmar ut prehospitala resurser.


2013 års vinnare: Tilldelats Sveriges landsting och regioner för deras arbete med Nationella Strokekampanjen.


2012 års vinnare: Pontus Albertsson och medarbetare på Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Akutsjukvården i Västerbotten för deras arbete med insiktsbaserad utbildning för säkrare ambulanstransporter.


2011 års vinnare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Stockholmsgeriatriken och AISAB för deras arbete med geriatrisk vårdkedja där den äldre patienten erhåller ett snabbare och säkrare omhändertagande genom samverkan mellan ambulanssjukvård och geriatrik.

 ​

Falck Sverige

181 87 Lidingö

Tel +46 8 731 40 70

Fax +46 8 767 90 55

Kontakta Falck Sverige
​​​​​​​​​​​​​​

Webbshop

Vi och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användarvänligheten på vår site samt för att målinrikta marknadsföringen. Läs mer om cookies och om hur Du säger nej till cookies. Hjälp med kundserviceärenden och svar på vanliga frågor hittar du här. Och vid generella förfrågningar om hemsidan, vänligen maila webmaster@falcksverige.s​e