Privacy policy

Privacy Policy för Falck Assistance

Denna policy förklarar hur Falck Assistance (vilket inkluderar RedGo Sweden AB, nedan kallat Falck, "vi" eller "oss") behandlar och skyddar din personliga information. 

Falck behandlar personlig information om dig när du är kund hos oss, tar emot våra nyhetsbrev och annan elektronisk kommunikation och/eller använder webbplatsen www.falcksverige.se. Om du endast besöker webbplatsen, läs vår policy kring användande av hemsidan här.

1. Kunder hos Falck Assistance

När du köper något från oss, till exempel i vår webshop, på telefon eller via en annan kanal, behandlar Falck dessa personuppgifter (i tillägg till policy kring användande av hemsidan):

Typer av information och ändamål
Vi samlar och behandlar följande typer av personuppgifter om dig: 
 • Identifieringsinformation: Namn, Adressuppgifter, E-postadress, Telefonnummer. 
 • Personnummer och ID-nummer 
 • Företagsnamn och organisationsnummer 
 • Registreringsnummer på fordon samt fordonsdata (t.ex. bilmärke, bilmodell, registreringsdatum, årsmodell) 
 • Betalningsinformation. 
 • Inloggningsinformation vid användandet av Konstdatabasen: Användarnamn och lösenord. 
 • Falck kundnummer och inköpsinformation: Vägassistansförsäkring, Individuella tjänster (t.ex. kurser) eller produkter. 
 • Användning av digitala tjänster 
 • Din användning av Falcks hemsida: Tider av besök, gjorda inköp mm. 
 • Indexerad data: Typ av bostad, bostadsort, antal rum, bostadsbedömning, familjetyp, ålder, kön, extra telefonnummer, jobbtyp och disponibel inkomst. 
 • Kontakthistorik mellan dig och Falck. 
 • Inspelningar av service- och försäljningssamtal.
 • Kundnöjdhet.​
Ändamål
 • Att ingå och uppfylla ett avtal, serviceavtal, inköpsavtal eller annat avtal med dig eller din arbetsgivare. 
 • Ge kundservice och support i samband med inköp samt andra förfrågningar. 
 • Att identifiera dig om det finns en tvist om ett köp och att hantera en sådan tvist. 
 • Marknadsföring: Den information som samlas in om dig kan användas för marknadsföring, inklusive profilering och marknadsföring genom direktkontakt med dig. 
 • Överensstämmelse med gällande lagstiftning (t.ex. EU: s dataskyddsförordning), t.ex. 
  • Dokumentation av faktiska och juridiska omständigheter 
  • Överensstämmelse med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och rättslig grund för bearbetning 
  • Implementering och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
  • Undersökning av misstanke eller kännedom om säkerhetsbrott och rapportering till enskilda personer och myndigheter 
  • Hantering av frågor och klagomål från registrerade och andra 
  • Hantering av inspektioner och förfrågningar från tillsynsmyndigheter 
  • Hantera tvister med registrerade och tredje parter 
  • ​Statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen och våra produkter.
Källor
Personuppgifter samlas in från dig när du gör ett köp eller när du meddelar oss om uppdateringar. Information om din användning av produkter och tjänster registreras i vissa fall av Falcks anställda, till exempel när man tillhandahåller vägassistans eller allmän kundservice. Personuppgifter kan även samlas in från samarbetspartners. Dessutom kan information från andra källor som är allmänt tillgängliga samlas in, till exempel från sociala medier samt adress- och telefonregister.
I vissa fall köper Falck även in uppgifter i marknadsföringssyften, men sådana uppgifter hanteras bara för utskick av marknadsföring och endast under en begränsad period. Transportstyrelsen är en myndighet med egen registerlagstiftning och ansvarar över det offentliga vägtrafikregistret.​
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter
Den rättsliga grunden för vår insamling och behandling av din identifieringsinformation, ditt Falck kundnummer, fordonets registreringsnummer och fordonsdata, betalningsinformation, information om ditt köp och kontakthistorik är följande: 
 • Behandling är nödvändig för att ingå och uppfylla ett avtal, serviceavtal, inköpsavtal eller annat avtal med dig, se artikel 6(1)(b) i GDPR.
Den rättsliga grunden för vår insamling av din användning av webbplatsen, berikning av dina uppgifter och insamling och behandling av kundnöjdhetsinformation och försäljningssamtal är följande: 
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna driva ett legitimt intresse, se artikel 6(1)(f) i GDPR.
 • De legitima intresset vi bedriver vid berikande av dina personuppgifter är att kunna identifiera dig i förhållande till inköp, t.ex. i händelse av tvist över ett köp 
 • De legitima intresset vi bedriver vid berikande av dina personuppgifter är att rikta in vår marknadsföring så att information och erbjudande är relevanta, se artikel 6(1)(f) i GDPR. 
 • De legitima intresset vi bedriver genom att utföra kundundersökningar är att förbättra våra produkter och tjänster, uppföljning och därigenom säkerställa övergripande tillfredsställelse för dig som kund. 
 • De legitima intresset vi bedriver genom att ta service- och försäljningssamtal är att förbättra vår kundservice och utbildning av våra medarbetare och därigenom den övergripande kundupplevelsen.
 •  De legitima intresset att vi kan fullfölja rättsliga anspråk, se Falcks legitima intressen för att uppfylla sina rättsliga intressen, samt artikel 6(1)(f) i GDPR.
 •  Personuppgifter kan behandlas för att dokumentera överensstämmelse med lagstiftningen, se artikel 6(1)(c) i GDPR. 
Du har rätt att återkalla samtycke, utan att det påverkar den behandling eller upplysning som har ägt rum före återkallandet d.v.s. återkallelsen har endast en framåtgående effekt.
Frivillighet
När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för att teckna ett avtal, serviceavtal, inköpsavtal eller annat avtal beror det på att det är nödvändigt för Falck ska kunna ingå avtal med dig. Du är inte skyldig att ge oss dina personuppgifter. Konsekvenserna av att inte ge oss dina personuppgifter kommer dock att vara att vi inte kan ingå och uppfylla avtalen med dig.
Delning av personuppgifter 
Personuppgifterna kommer - baserat på den rättsliga grund som anges ovan - att kommuniceras och delas med följande mottagare: 
 • Samarbetspartner, t.ex. franchisetagare och leverantörer.​

2. Registrering av e-post eller ifyllt formulär etc. 

När du registrerar dig till elektronisk kommunikation från Falck eller fyller i ett formulär, till exempel ett kontaktformulär, behandlar Falck dessa personuppgifter (utöver policy för användande av hemsida och ovan).
Typer av information och ändamål 
Vi samlar och behandlar följande typer av personuppgifter om dig: 
 • Identifieringsinformation: Namn, om några. Företagsnamn, E-postadress, Telefonnummer, IP-adress. 
 • E-postloggning: Antal klick, antal öppningar, lästid, retur av nyhetsbrev (bounches) etc.
 • Återkallande av samtycke.​
Ändamål
 •  Marknadsföring; baserat på dina intresseområden och ditt beteende (digitalt beteende på våra webbplatser och nyhetsbrev och eventuella inköpshistoria) för att kontakta dig och skicka relevant marknadsföring.
 •  Överensstämmelse med gällande lagstiftning (t.ex. EU: s dataskyddsförordning, marknadsföringslagstiftning) t. ex: 
  • Dokumentation av faktiska och juridiska omständigheter 
  • Överensstämmelse med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen 
  • Implementering och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 
  • Undersökning av misstanke eller kännedom om säkerhetsbrott och rapportering till registrerade och myndigheter 
  • Hantering av frågor och klagomål från registrerade och andra 
  • Hantering av inspektioner och förfrågningar från tillsynsmyndigheter 
  • Hantera tvister med registrerade och tredje parter. 
  • Statistiska uppgifter om användningen av direktmarknadsföring
Källor 
Personlig information samlas in från dig när du uppdaterar dina uppgifter till oss eller genom spårning i e-post och på Falcks hemsida. Från andra källor som är allmänt tillgängliga, till exempel telefonkatalog och geodemografiska klassificeringar.​
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter
Den rättsliga grunden för vår insamling och behandling av personuppgifter är: 
 • När du har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring via e-post. 
 • De legitima intresset vi bedriver vid berikande av dina personuppgifter är att rikta in vår marknadsföring så att information och erbjudande är relevanta, se artikel 6(1)(f) i GDPR. 
 • De legitima intresset att vi kan fullfölja rättsliga anspråk, se Falcks legitima intressen för att uppfylla sina rättsliga intressen, artikel 6(1)(f) i GDPR.
 Den rättsliga grunden för vår insamling av din personliga information med hjälp av cookies och annan spårning i t.ex. e-post är ditt samtycke, läs mer i vår "Cookie policy". 
Personuppgifter kan behandlas för att dokumentera överensstämmelse med lagstiftningen, se artikel 6(1)(c) i GDPR. 
Du har rätt att återkalla samtycke, utan att det påverkar den behandling eller upplysning som har ägt rum före återkallandet d.v.s. återkallelsen har endast en framåtgående effekt.​
Frivillighet

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för att skicka nyhetsbrev är det frivilligt om du ska lämna informationen. Om du väljer att inte tillhandahålla informationen kan vi inte skicka nyhetsbrev till dig. Om du inte fyller i ett kontaktformulär kan vi inte kontakta dig. Undantag är juridiska personer.​

Lagringsperiod 
Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla ovannämnda ändamål och eventuella efterföljande lagliga ändamål. Dessutom behåller vi dina personuppgifter så länge som nödvändigt för vår dokumentation av överensstämmelse med gällande lagstiftning utifrån regler om tidsbegränsning. Vi behåller också informationen så länge som nödvändigt för att försvara eller fullfölja rättsliga krav, inklusive regler om tidsbegränsning. Om en fordran höjs kommer vi dock att behålla informationen under en längre period för att hantera fordran. För andra ändamål, inklusive lagstadgad dokumentation och genomförande av säkerhetsåtgärder, behåller vi personuppgifterna så länge som nödvändigt baserat på de lagstadgade reglerna om tidsbegränsning för straffrättsligt ansvar.​
Dina rättigheter 
Med förbehåll för de begränsningar som framgår av lagstiftningen omfattar dina rättigheter följande: Rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse av felaktig information, rätt att radera information, rätt till begränsning av bearbetning, rätt till dataöverföring och rätt till invändning av behandling av personuppgifter, inklusive automatiserat individuellt beslutsfattande. 
Du har rätt att, av skäl som är relaterade till din speciella situation, göra invändningar mot behandling av personuppgifter där rättslig grund är berättigade intressen, enligt ovan. Falck måste då sluta behandla personlig information om inte Falck kan visa legitima skäl för behandlingen som föregår dina intressen och rättigheter eller att behandlingen är nödvändig för att rättsliga krav ska kunna upprättas, verkställas eller försvaras. 
Du har också rätt att överklaga till Datainspektionen.​
Kontakt 
För att begära registerutdrag eller få information/informera kring ovan nämnda syften så behöver du ladda ner vårt kontaktformulär. 
 • För kunder till RedGo Sweden AB behöver du använda detta formulär>> ​
  (T.ex. Bärgning, Falck Vägassistansförsäkring, hjärtstartare, kurser, första hjälpen kudde/väska)
Ifyllt dokument med din signatur behöver sedan postas till aktuell adress i respektive formulär. Du kan en gång per år kostnadsfritt få denna information.​

Version: 20220427_v1