Nyheter

Krisstöd en viktig insats för vårdpersonal i pandemin

Sedan pandemin drog in över Sverige har vårdpersonalen fått arbeta under hög press och tuffa förhållanden. Behovet av krisstöd har varit stort och sedan start har Falck Healthcare varit på plats för att stötta personal och chefer genom krisen.

Mattias Klawitter psykolog på Falck healthcare

Feb 24, 2021 08:49 CET

Under en längre tid har många medarbetare inom sjukvården behövt arbeta under tuffa förhållanden utan möjlighet till återhämtning. Störst volym av Falck Healthcares krisinsatser finns just nu i Stockholms län. Här ligger fokus på att stötta medarbetare som hamnat i en situation där känslan av maktlöshet och förlorad kontroll håller på att ta över.

Mattias Klawitter, psykolog och krissamordnare på Falck Healthcare, berättar om de insatser som görs på plats och de centrala verktyg som ligger till grund för att kunna ge det stöd som personalen behöver. 

– Det finns de som jobbar på plats som har erfarenhet av internationellt katastrofbistånd, och de erfarenheterna kommer till sin rätt just nu. Det här är en situation som vi inte trodde att vi skulle behöva hantera i Sverige, berättar Mattias Klawitter.

Krisstöd i svåra situationer

Krisstöd handlar om att behålla kontrollen i en situation som präglas av kontrollförlust och bistå med verktyg för att medarbetare och chefer ska kunna hantera sin arbetssituation och vardag. De som arbetar med krisstöd kommer in med ett helhetsperspektiv för att stötta verksamheten att kunna utföra sitt uppdrag, samtidigt som de möter individer som har ställts inför en verklighet som inte varit möjlig att föreställa sig.

– Vår roll är att vara de som står stadigt när allt annat gungar. Det är vi som kommer med ett utifrånperspektiv. I varje enskild situation försöker vi göra det bästa möjliga, beroende på de förutsättningar som medarbetarna har för stunden.

Att återfå kontrollen mitt i krisen

Ett centralt verktyg inom krisstöd är att lyssna, vilket ger medarbetaren utrymme att komma i kontakt med svåra upplevelser, få en känsla av ökad kontroll och framförallt en känsla av bekräftelse – att bli sedd och synliggjord. 

– Att normalisera reaktioner ger en känsla av ökad kontroll och en viktig bekräftelse på att situationen inte är okej. Det som är speciellt med pandemin är att det tar så lång tid för situationen att gå över.

En annan central del är att hjälpa till att mobilisera de resurser som finns, vilket kan handla om personliga och känslomässiga resurser. Man tittar då på vad som fungerar för individen, vad de har kontroll över och inte. Det är viktigt att skapa rutiner för arbetsplatsen men även i hemmet där lediga dagar ger möjlighet till viktig återhämtning.

– Mycket av krisstödsarbetet handlar om grundläggande motivation för arbetet och att kunna mobilisera sina egna krafter och resurser för stunden och för att orka gå tillbaka till arbete dagen därpå. Samtidigt måste vi göra kvalificerade bedömningar av medarbetarnas mående och hjälpa dem som behöver sjukskrivning och/eller annat långsiktigt stöd att länkas till rätt instans.

Stödsamtal på plats

Medarbetarna erbjuds olika typer av samtalsstöd på plats i verksamheten eller via telefon. Individuellt samtalsstöd kan ske i ett slutet rum, vid ett eller fler tillfällen beroende på behov. 

En krishanterare kan även finnas tillgänglig i exempelvis ett personalrum vid vissa tidpunkter. Medarbetare har då möjlighet till snabba avstämningar som ofta handlar om hur de mår och om de vill ta ett fördjupat individuellt samtal.

– Att vara närvarande på plats gör att krisstödet blir synligt för fler och bidrar till nya kontaktytor. Det skapas en speciell form av närvaro och en allmän känsla av ökad trygghet där kanske ens närmaste chefer inte förmår synas för att de är så totalt överbelastade i sitt arbete under pandemin. 

En annan form av samtalsstöd är att samla grupper för att reflektera över veckan. Gruppsamtalen kan handla om känslomässiga reaktioner men också  om praktiska problem i arbetsvardagen. Det ges även möjlighet att tillsammans arbeta med avslappningsövningar som verktyg. 

Chefsstöd stärker hela organisationen 

Krisstöd på plats är lika mycket till för chefer som för medarbetare. Både för att hjälpa chefer att hantera situationen på ett personligt plan men även ge stöd i sin chefsroll.

– Det handlar om att hjälpa chefen att orka klara av att hantera verksamheten, ta sitt personalansvar och sitt arbetsmiljöansvar. Framgångsrikt krisstöd för chefer har en stark spridningseffekt i hela organisationen.

Läs mer om krisstöd

Få tillgång till en dygnet-runt-öppen telefonjour där chefer och drabbade medarbetare får snabb kontakt med erfarna krisspecialister i Falck Healthcares kristeam och omedelbar handledning i att hantera krisen. 

 

Affärsenhet Healthcare
Ämne Hälsa

Utforska vidare