Bra råd till bilen

Tvätta din bil själv

1. Rengör utsidan av din bil

Visa din bil den uppskattning som den förtjänar. I denna guide finner du tips och råd om hur du får din bil att blänka och bli som ny igen.

När du ska rengöra din bil utvändigt rekommenderar Falck att du åker till en biltvättanläggning. Detta eftersom olja, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen annars riskerar att läcka ut i naturen när du tvättar din bil hemma. Idag finns det ett flertal miljömärkta biltvättanläggningar i hela landet.

1. Fälgarna

Kombinationen av bromsdamm, smuts och värme kan bilda en svartgrå hinna på fälgarna. Med jämna mellanrum bör därför fälgarna rengöras.

Detta behöver du för att rengöra dina fälgar:

 • Fälgrengöring
 • Diskborste alt. Fälgrengöringsborste
 • Tvättsvamp
 • Fälgvax

Smutsen som sätter sig på fälgarna kan vara svår att få bort. För att få bort smutsen enklare och effektivare kan du använda dig av fälgrengöring.

 1. Spraya fälgrengörningen på en mindre yta och låt den verka i några minuter.
 2. Spola av fälgrengöringen med vatten.Kontrollera hur materialet på den mindre ytan har reagerat. Fälgrengöring kan i sällsynta fall skapa missfärgning på lackerade fälgar samt på plastdetaljer.
 3. Spraya fälgrengörningen på alla fälgar efter att du har kontrollerat att fälgrengörningen fungerat korrekt.
 4. Låt fälgrengöringen verka i några minuter.
 5. Spola av fälgrengöringen med vatten, gärna med hjälp av en högtryckstvätt. Smutsen kommer då att rinna av fälgen.
 6. Använd en diskborste eller en fälgrengöringsborste för att ta bort den sista smutsen.
 7. Använd en tvättsvamp för att få rent ekrarna.
 8. Avsluta med att tvätta däcken.

Tips från Falck
Vaxa dina nytvättade fälgar med bilvax eller fälgvax. Dina fälgar kommer då att hålla sig renare längre samt kommer dina fälgar vara lättare att rengöra nästa gång. Vid väl vaxade fälgar behöver du inte använda fälgrengöring, utan svamp och bilschampo kommer att räcka för att få dina fälgar rena igen.
Falck rekommenderar att du vaxar dina fälgar ca. 1 gång i månaden.

2. Avfettning

Avfettning bör utföras om du planerar att polera eller vaxa din bil. Vid avfettning bör du undvika:

 • Starkt Solljus.
 • Varm kaross.
 • Bilens hjulhus.
 • Bilens underrede, eftersom avfettningsmedlet kan reducera bilens rostskydd.
 • Gummidetaljer på bilen.

Det finns ett brett produktsortiment och flera varianter av avfettningsmedel, men i regel finns det tre olika varianter: Petroleuma-, Alkalisk- och Microavfettning. Beroende på variant och tillverkare varierar verkningstiden av medlet. För att uppnå bästa resultat på just din bil, läs instruktionerna på ditt köpta avfettningsmedel. 

Avfettningen ska inte appliceras högre upp än fönsterlisten. Detta på grund av att om avfettningen rinner ner genom dropplisten ner till dörren så finns det en risk att den löser upp rostskyddet.

Petroleumavfettning:
Petroleumavfettning är även känt som kallavfettning. Denna avfettningstyp är inte vattenlöslig, därför måste medlet appliceras på en torr kaross. Kallavfettning används framförallt på en bil som har körts under vintermånaderna. Detta eftersom petroleumavfettning löser upp salter och fett som har fastnat på bilens lack.

Alkalisk avfettning:
Alkalisk avfettning används framförallt på en bil som har körts under sommarmånaderna. Detta eftersom avfettningen löser upp lättare damm och organiska föroreningar såsom trädsav och insekter som har fastnat på bilens lack. Alkalisk avfettning är i de flesta fall vattenlöslig och kan därför appliceras på en fuktig kaross.

Microavfettning:
Microavfettning används året om, oberoende av säsong. Detta eftersom avfettningen löser upp både lättare damm, fetter och salter. Microavfettning är en kombination av petroleumavfettning och alkalisk avfettning. Avfettningen är vattenlöslig och kan därför appliceras på en fuktig kaross.

Detta behöver du vid avfettning av bilen:
 • Avfettningsmedel
 • Tvättsvamp
 • Bilschampo
Gör så här:
 1. Spraya avfettningsmedlet på bilen.
 2. Använd en tvättsvamp och gnugga avfettningsmedlet på svår tillgängliga platser.
 3. Låt avfettningsmedlet verka enligt instruktioner för just ditt medel.
 4. Spola av bilen med en högtryckstvätt. Använd aldrig ett fräsmunstycke.
 5. Avsluta med att tvätta bilen med bilschampo.
3. Tvätta din bil med bilschampo
Det finns ett brett produktsortiment och flera varianter av bilschampon, men i regel finns det tre olika varianter för hemmabruk: Schampo för högtryckstvätt, löddrande och ej löddrande schampo.
Schampo för högtryckstvätt
Medlet hälls i en behållare för rengöringsmedel i högtryckstvätten och sprutas direkt på karossen.
Löddrande schampo
Medlet hälls i en hink med vatten och sedan används en tvättsvamp för att applicera schampot på karossen.
Ej löddrande schampo
Medlet placeras på en fuktig tvättsvamp och appliceras sedan på karossen. Rengöringen kräver ej något vatten.
Att tänka på vid schamponering:
 • Applicera inte bilschampo på en varm kaross.
 • Schampot ska ej torka in i karossen, undvik därför direkt solljus.
 • Använd mycket vatten, hellre för mycket än för lite.
 • Smutsen ska tvättas bort, ej skrubbas bort.
 • Välj en tvättsvamp som har god absorberingsförmåga och som känns bra i handen.
 • Om du tvättar för hand (ej högtryckstvätt) bör du byta ut vattnet i hinken ofta eftersom grus och smuts snabbt lagrar sig i botten. Om grus och smuts fastnar i tvättsvampen och du drar den mot lacken, finns det risk för att repor skapas i bilens lack.
 • Om tvättsvampen hamnar på marken, släng den.
 • Applicera schampot med horisontella rörelser.
 • Applicera även schampo på dörrkarmarna och dörrbladen.
 • Var noga med att spola av rikligt, från taket och nedåt för att få bort all smuts och rengöringsmedel.
 • Tvätta bilen kontinuerligt med jämna mellanrum. Rekommendationen ligger på en gång i månaden.
4. Högtryckstvätt

Högtryckstvättar för hobbybruk finns vanligen att köpa på biltillbehörsbutiker. Viktigt att tänka på vid köp av en högtryckstvätt är hur starkt tryck den har samt hur många liter vatten den klarar av att skicka i väg. Desto mer vatten en högtryckstvätt kan spruta ut, desto lättare, snabbare och effektivare kan du rengöra din bil. Trycket för en högtryckstvätt är vanligen runt 120-140 bar.

Gör så här för att tvätta din bil med högtryckstvätt

 1. Rikta högtryckstvättskaftet nedåt med en vinkel på 45 grader.
 2. Placera munstycket ca. 30 cm ifrån karossen.
 3. Håll in handtaget och spola av bilen nedifrån och uppåt. Detta gör att smutsen rinner av lättare. Var extra försiktig vid ömtåliga delar av bilen (såsom vid dörrlister och lackskador), eftersom det finns risk att det höga trycket kan skada bilen.
 4. Avsluta med att spola av bilen igen, men denna gång börja uppifrån och fortsätt nedåt.
Motortvätt
En högtryckstvätt kan vara effektiv för att rengöra en motor. Det gäller dock att iaktta extra försiktighet när man rengör motorn, eftersom det finns risk för vatteninträngning. Läs på innan om hur du bäst skyddar ditt fordons elektronik och var varsam när du tvättar.

5. Torkning
Att torka bilen är inte ett måste, men det kan vara värt att ägna några minuter till det. Vid självtorkning finns det nämligen risk för att kalkfläckar uppstår, vilket kan bidra till smuts lättare fastnar i karossen. Lacken kan även skadas om bilen står i direkt solljus, eftersom vattendropparna kan få en förstoringsglas effekt. Det kan därför vara en fördel att torka av bilen.
Gör så här för att torka din bil
 1. Hämta en torktrasa som är gjord av sämskskinn eller syntetisk skinn, vilka har hög absorberingsförmåga.
 2. Rengör och skölj ur skinnet med vatten.
 3. Kläm ur överflödigt vatten. Skinnet ska vara fuktigt.
 4. Torka bilen med horisontella drag.
 5. Rengör och skölj ur skinnet kontinuerligt.
 6. Torka dörrkarmar, dörrblad och lister.
Var observant på eventuellt kvarvarande smuts och grus på karossen när du torkar bilen. Om du drar runt dessa, finns det en risk för att du repar lacken. Du kan även torka karossen med hjälp av en silikonskrapa, men även här finns det risk för att repor skapas om något gruskorn kommer emellan.

6. Vaxning
Att polera och vaxa din bil bidrar till att du både skyddar och bevarar bilens lack. Vaxet skapar en glansig yta, vilket bidrar till att du lättare kan få bort smuts och insekter i fortsättningen när du ska tvätta din bil. Dessutom skyddar vaxet mot rostangrepp, UV-strålning och surt regn. Denna behandling tar ca. 5-6 timmar att genomföra.
Detta behöver du för att vaxa din bil med maskinpolerare:
 • Polermaskin
 • Polish
 • Vax
 • Microfiberduk
 • Tejp
Att använda en maskinpolerare är effektivt, sparar tid och ger ett betydligt bättre resultat jämfört med om du polerar bilen för hand.
Gör så här:
 1. Använd tryckluft för att torka lister och plastdetaljer, alternativt öppna bilens dörrar och låt den lufttorka.
 2. Maskera bilen med tejp över gummi-och plastdetaljer. Detta för undvika missfärgning. Poler- och vaxrester som torkat in på gummi- och plastdetaljer är nästintill omöjliga att få bort.
 3. Använd en mild polish om du är ovan vid maskinpolering. Detta eftersom det är större risk att repa lacken med grövre polish.
 4. Applicera lite polermedel på maskinens polerrondell/-rondeller. Överdosera ej.
 5. Placera polermaskinen mot bilens lack och låt maskinen gå på relativt lågt varv. Fokusera på mindre ytor åt gången.
 6. Låt polermedlet torka.
 7. Torka av polerresterna med en microfiberduk.
För att skydda lacken, avsluta med att applicera vaxet. Det finns ett brett produktsortiment och flera varianter av vax, men i regel finns det tre olika varianter för hemmabruk: väx i fast-, kräm- och flytandeform. Välj det vax som du känner dig mest bekväm med. Använd en frottéhandduk, polerduk eller en vaxkloss för att applicera vaxet på bilen. Låt vaxet verka och torka sedan bort resterna med en microfiberduk.
Om du önskar att applicera vaxet med maskin, använd ett vax i krämform på en mjukskumtrissa.

2. Rengör din bil invändigt

I denna guide finner du tips och råd om hur du får din bil att bli strålande ren invändigt.
Detta behöver du för att göra rent din bil invändigt
 • Dammsugare
 • Microfiberduk
 • Rengöringsmedel för bilklädsel (Sprayform)
 • Fönsterputs och trasa
 • Tvättsvamp
1. Dammsug
 • Ta bort alla mattor och lösa föremål i dörrfack mm.
 • Torka av dammsugarmunstycket från smuts och olja.
 • Dammsug klädseln i bilen. Använd ett borstmunstycke om din bil har läderklädsel.
 • Dammsug i bagageutrymmet, på golvet och övriga utrymmen i bilen.
2. Rengör klädseln
Läderklädsel
 1. Dammsug klädseln. Använd ett borstmunstycke.
 2. Använd en klädroller om djurhår har fäst sig i klädseln.
 3. Rengör klädseln med en fuktad microfibertrasa.
 4. Vid behov finns kan du använda rengöringsmedel för att ta bort svårare fläckar. Innan du använder rengöringsmedlet är ett tips att testa medlet på en del som inte är synlig för se hur materialet reagerar.
 5. Avsluta rengöringen med att smörja in lädret med ett skinnbalsam. Detta är viktigt för att skinnet inte ska torkas ut.
Tygklädsel
 1. Dammsug klädseln.
 2. Använd en klädroller om djurhår har fäst sig i klädseln.
 3. Använd en microfiberduk och gnugga med ljummet vatten på mindre fläckar.
 4. Vid svåra fläckar, spraya med rengöringsmedel på fläckarna och torka därefter med en trasa. Tänk på att det finns risk för att fläcken sprider sig mer, var därför försiktig med rengöringsmedlet. Ett tips är även att testa medlet på en del som inte är synlig för se hur materialet reagerar.
3. Rengör instrument panelen
 1. Fukta en microfibertrasa. Kontrollera att trasan är ren och ursköljd från smuts och grus. Detta är viktigt för att det inte ska uppkomma repor i panelen.
 2. Använd microfibertrasan och gnugga mot panelen för att ta bort fläckar.
 3. Använd en vanlig trasa och fönsterputs på displayer.
4. Rengör fönster och speglar
Det är mycket viktigt att ha klar sikt utåt när man kör bil. Det är därför bra att kontinuerligt rengöra fönster och speglar från fett som har byggt upp.
 1. Spraya med fönsterputs på fönsterrutan.
 2. Torka av sprayen med en trasa. Fortsätt sedan på samma sätt på alla fönster, sidospeglar och på backspegeln samt spegeln i solskyddet. För bästa resultat rekommenderas att alltid använda en torr trasa.