Falck Räddningskår AB byter namn

RedGo Sweden AB

Falck Assistans har bytt namn till RedGo Sweden AB till följd av ett ägarbyte. Din nästa faktura kommer därför att vara från RedGo Sweden AB, och inte Falck Räddningskår AB.

Tidigare i år förvärvade försäkringsbolaget Gjensidige Falck’s assistansverksamheter inom Norden från danska Falck Group. Som ett resultat ändras nu företagets juridiska namn till RedGo från och med den 1 maj 2022.

Som ett resultat kommer din nästa faktura att vara från RedGo. Vårt organisationsnummer och kontonummer är dock samma som tidigare.

Även om det juridiska namnet har ändrats kommer vi att framstå som Falck under lång tid framöver. Detta beror på att det är ett stort arbete att göra om bilar, kommunikationsmaterial, kontor etc. Ägarbytet kommer inte att få konsekvenser för din kundrelation med oss.

Gjensidiges engagemang för vägassistans

Gjensidige Forsikring är det ledande försäkringsbolaget i Norge och bland de ledande skadeförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Köpet av Falck’s assistansverksamheter beror på en strategisk önskan att erbjuda kunderna ett bredare utbud av tjänster relaterade till bilägande. På kort sikt kommer du inte att uppleva några förändringar i hur vi driver vår verksamhet, men på längre sikt hoppas vi kunna erbjuda nya och spännande lösningar.

Det var därför vi valde RedGo

Valet av ett nytt namn kom efter en noggrann process. Vi har särskilt betonat att namnet ska vara lätt att använda i alla länder vi verkar i inom Norden och Baltikum, och att det ska harmonisera med den profil som har införlivats under många år.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.