Vår kultur

Handling väger tyngre än ord

På Falck värdesätter vi lagarbete och gemenskap högt. Vi är ett professionellt team som bygger på omsorg och yrkesskicklighet. Vår fina gemenskap skapar vi med kompetenta medarbetare, sociala aktiviteter och en vänlig och informell stämning.

Vi omsätter omtanke och yrkesskicklighet i handling. Och vi bedöms efter hur vi agerar. Därför bygger vår kultur på våra Winning Behaviours.

Dessa vägleder oss i alla beslut vi fattar och allt vi gör. De utgör grunden i hur vi agerar mot varandra, utför vårt arbete och utvecklar oss själva i profession. De är kort sagt kärnan i Falck.

Ambulance_Spain 16 - Web_16_9

Vi bryr oss om

Människors behov står alltid i centrum när vi fattar beslut. Vi försöker hela tiden stärka vår marknadsposition genom att erbjuda kvalitativa tjänster som räddar och förbättrar människors liv.

These photos can be used for internal presentations, external marketing materials such as posters, flyers, rollups and social media. License expires 1st of September 2025.

Vi bygger förtroende

En överlägsen kvalitet och ett etiskt förhållningssätt är grunden i allt vi gör. Vi värnar om vår verksamhet genom att vara transparenta och genom att hela tiden leva upp till de höga krav vi ställer på oss själva.

Vi kompromissar varken med lojalitet eller service. Målet är alltid att vinna och behålla förtroendet från våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Vi välkomnar konkurrens och agerar alltid efter en tydlig etisk kompass.

Patienttransport_sweden - Web_16_9

Vi skapar mer värde tillsammans

Vi skapar värde till samhället genom att finnas där när du behöver oss. För oss är det viktigt att skapa värde för våra ägare, då majoriteten av vår vinst går till forskning om hjärnans sjukdomar. Genom att göra det tar vi tillvara på tidigare investeringar i vår verksamhet och möjliggör framtida finansiering för utveckling av såväl nödinsatser som hälso- och sjukvård.

Vi jobbar tillsammans över funktioner, länder och affärsområden för att ständigt förbättra våra tjänster och vara konkurrenskraftiga.

Utforska vidare