Kontakt

Räddningstjänst

Uppdragen sträcker sig dygnet runt, året om - och fokuserar till allra största del på förebyggande arbete.

Vid akuta livshotande tillstånd och om du är i behov av ambulans, ring 112.
In case of a life-threatening condition and if you are in need of an ambulance, call 112.

Falck Fire Sverige och Norge

Operating Manager
Esbjörn Strömberg
Mobil: 070 589 57 96
E-post: esbjorn.stromberg@se.falck.com

Räddningstjänst Forsmark

Fredrik Carlquist
Mobil: 076-127 71 10
E-post: fredrik.carlquist@falck.com

Räddningstjänst Ringhals

Andreas Johnsson
Site Manager
Mobil: 070-343 81 39
E-post: andres.johnsson@falck.com

Brann og redningstjeneste Bodö

Daniel Östensen
Site Manager
Tel:+47 950 285258
E-post: daniel.ostensen@se.falck.com

Skydd och räddningsinsats på väg

Nadine Seveli
Verksamhetschef
Tel: 076-100 42 63  
E-post: nadine.seveli@falck.com