Hälsa och arbetsliv

Övriga tjänsteområden

Healthcare DK FCC 6 - Web_16_9

Tjänster för försäkringsbolag

Vi erbjuder tjänster till försäkringsbolag. Genom oss kan försäkringstagare erbjudas både fysiska behandlingar för att motverka smärta och förbygga skador och psykologiska behandlingar och stöd. Över 1 miljon människor har dagligen möjlighet att använda våra tjänster.

Community healthcare brand film - web_16_9

Primärvård

Falck driver primärvård genom Hälsopartner Hälsocentral i centrala Sandviken. Hälsopartner Hälsocentral är en attraktiv hälsocentral med 9 800 listade patienter. På enheten finns idag cirka 30 medarbetare inom flera professioner och med olika specialutbildningar.

LÄS MER