Hälsa och arbetsliv

Personalstöd

För de flesta av oss uppstår någon gång situationer som påverkar vår hälsa. Att då få ett snabbt och professionellt stöd kan minska risken för sjukskrivning. Som kund hos oss har medarbetarna tillgång till vår telefonjour med möjlighet till samtal här och nu med socionom. Dygnet runt, alla dagar på året. 

Personalstöd från Falck – anonyma samtal dygnet runt

Stöd att hantera arbetslivet och privatlivet

Låt era medarbetare få stöd i att hantera livet, både privat och i arbetet. Samtalen kan beröra utmaningar kopplat till arbetsplatsen som medarbetaren behöver stöd kring såsom stress, utbrändhet, mobbning eller samarbetsproblem. De kan även beröra privatlivet såsom relationsproblem, skilsmässa, tvister, dödsfall, ekonomiska problem, juridiska svårigheter, missbruksproblem eller problem med barnen. Även du som chef kan få stöd i både privata och ledarskapsfrågor.


 

Anonymt och alltid tillgängligt

Genom vägledande samtal med socionom, leg psykolog, leg psykoterapeut, jurist eller ekonom, får medarbetaren och du sok chef snabb och kostnadsfri hjälp att komma vidare med sina utmaningar. Det råder full sekretess kring samtalen och anonymitet gentemot medarbetarens arbetsgivare. Personalstödet är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar.  
 

 

Om våra personalstödstjänster

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Så går det till för medarbeteren

Vår tjänst personalstöd innebär att alla anställda erbjuds kostnadsfri vägledning i både arbetsrelaterade och privata frågor. Våra specialister är alla opartiska och har tystnadsplikt. Här berättar vi mer om hur samtalsstödet fungerar för medarbetaren. 

Läs mer

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Varför personalstöd?

Vi skapar trygghet i företag och organisationer genom att chefer och anställda har någonstans att vända sig. Med vårt personalstöd får medarbetare vägledning vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar. Målet med samtalen är att stärka medarbetarens egna resurser och lösningsförmåga samt kartlägga möjliga vägar framåt, för att tidigt förebygga ohälsa och negativ arbetspåverkan. 

Tips och goda råd

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Att möta utmaningar i arbetslivet

Vad har du som chef för skyldigheter när en medarbetare inte mår bra? Psykisk ohälsa är vanligt och ligger till grund för många sjukskrivningar. Här ger vi konkreta råd på hur du som chef kan arbeta aktivt och förebyggande med psykisk ohälsa för att motverka sjukskrivningar och förkorta rehabiliteringstiden. 

Till våra tips och råd

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Handbok för ett hållbart arbetsliv

I vår "Handbok för ett hållbart arbetsliv" delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer. Handboken är tänkt att fungera både som inspirationskälla för insatser i vardagen och som checklista för den som vill arbeta långsiktigt och systematiskt med sin organisation, sitt ledarskap och sina medarbetares hälsa.

TILL VÅR HANDBOK 

 

Kontakta oss

Bli kund?

Vill du veta mer om vårt personalstöd och bli kund till oss? Kontakta oss för mer information.

BLI KUND

Redan kund?

Är du redan personalstödskund? Kontakta kundservice om du har frågor om tjänsten.

Kontakta oss