Kontakt

Kontakt

Falck Fire Sverige och Norge

Operating Manager
Esbjörn Strömberg
Tel: 070 589 57 96
E-post: esbjorn.stromberg@se.falck.com

Räddningstjänst Forsmark

Gabriel Åkerlöf
Site Manager
Tel: 070-10 45 151
E-post:Gabriel.akerlof@se.falck.com

Räddningstjänst Ringhals

Jacob Johansson
Site Manager
E-post: Jacob.Johansson@Falck.com

Brann og redningstjeneste Bodö

Daniel Östensen
Site Manager
Tel:+47 950 285258
E-post: Daniel.ostensen@se.falck.com

Skydd och räddningsinsats på väg

Joakim Norling
Verksamhetschef
Tel: +46 70 267 94 79 
E-post:joakim.norling@se.falck.com

 

 

Utforska vidare