E-Learning för skolpersonal i PDV

E-learning för skolpersonal i PDV

E-learning för skolpersonal i pågående dödligt våld, PDV. De senaste åren har det skett ett antal händelser med dödligt våld i skolmiljö. Vi har utvecklat en digital utbildning som handlar om hur man kan arbeta förebyggande med PDV-händelser i skolmiljö.

Kursinnehåll:

 • Begreppsdefinitioner
 • Samhällets olika resurser
 • Gärningsperson
 • Radikalisering och radikaliseringsprocesser
 • Samverkan, handlingsplaner och rutiner
 • Mental förberedelse
 • Stressreaktioner
 • Utrymning, inrymning och beslutsprocess
 • Praktiska förberedelser
 • Lagstöd
 • Krisstöd

Kursmaterialet varvar filmat faktamaterial i föreläsningsform med faktatexter och berättartext samt exempelfilmer och intervjuer med olika aktörer. I slutet av varje kunskapsdel finns ett antal kontrollfrågor. Tid: ca 70 minuter.

Mer om Falcks metodik

Falcks utbildningsverksamhet handlar om att främja ett tryggare samhälle. Genom vår dagliga verksamhet inom räddningstjänst, ambulans och mobil vård har vi en ovärderlig kunskapsbas som tillämpas i utformningen och genomförandet av våra kurser. För PDV-utbildningen arbetar vi även med kursledare som har bakgrund inom polis, militär och säkerhetsarbete.

Utbildningarna följer en evidensbaserad modell för bästa inlärning och genomsyras av tre aspekter – upplevelsebaserad inlärning, aktiv inlärning samt dialog.

Utforska vidare