Personuppgiftshantering

Bolag inom Falck Emergency

Falck Emergencys verksamhet hanterar tjänster inom Akutsjukvård och Räddningstjänst. Bolagens hantering av personuppgifter beskrivs nedan.​

Inom samlingsbegreppet Falck Emergency ingår följande bolag.
Falck Ambulans AB
Falck Räddningstjänst AB
Falck Services AB
Falck Brann og Redningstjeneste AS
Personuppgiftshantering inom Falck Emergency
Falck Emergencys verksamhet består av uppdrag mot förvaltningsmyndigheter eller privata företag. Ingen verksamhet bedrivs direkt mot privatpersoner. Till största del hanteras också därav uppdragsspecifik information gällande individer i system som omfattas av uppdragsavtalet.

Falck Emergency har en aktiv registerhantering av personuppgifter för att följa de lagar och regler som gäller för arkivering och rapportering enligt svensk lag.

Nedan finner du en sammanfattning av hur du kan finnas registrerad hos oss.

Anställd
Anställda, eller före detta anställda, finns registerförda för lönehantering, schemaläggning och i personalakter. Registerföring kan även förekomma för ytterligare information som utbildning, certifikat och utredningar.

 

Uppgifterna gallras och raderas löpande enligt en fastställd plan beroende på uppgift.


Patienter Ambulansuppdrag
Alla Falcks uppdrag sker i enlighet med det avtal Falck har med respektive förvaltningsmyndighet. Falck är informationsägare för uppgifter inom den avtalsperiod där uppgifter har hanterats. En begäran om uppgifter skall ske till den specifika förvaltningsmyndigheten (t.ex. landstinget) som har en helhetsbild av patienten i hela vårdkedjan.


Patienter Läkarbilsuppdrag
Alla Falcks uppdrag sker i enlighet med det avtal Falck har med respektive förvaltningsmyndighet. Falck är informationsägare för uppgifter inom den avtalsperiod där uppgifter har hanterats. En begäran om uppgifter skall ske till den specifika förvaltningsmyndigheten (t.ex. landstinget) som har en helhetsbild av patienten i hela vårdkedjan.

En begäran om uppgifter som registreras gällande läkarbilens framkörning (dispatch) ställs till Falck enligt anmälningsrutinen nedan.

Kunder/Leverantörer
Vid lagring och behandling av uppgifter om kunder/leverantörer håller Falck nivån på lagrade uppgifter till ett minimum. Informationen gallras och raderas löpande enligt en fastställd plan beroende på uppgift.​

Begäran om individuellt registerutdrag från Falck Emergency
Falck tillåter en kostnadsfri begäran om information per år. Ytterligare begäran kommer faktureras för den arbetstid det tagit att administrera ärendet.

Kontakt
En begäran om registerutdrag från en privatperson skall initieras med ett mail till info@falckambulans.se med följande innehåll:

Personuppgifter: Förnamn, Efternamn, Personnummer
Engagemang med Falck T.ex. Anställd, Leverantör, Besök av Falcks Läkare
Kontaktuppgifter Mailadress, Telefonnummer, Vistelseort
Önskad metod för leverans T.ex. Krypterat e-mail, Post, Fysisk överlämning.

Bra information för att underlätta begäran
Tidsperiod för engagemang T.ex. Ett datum för händelse, En tidsperiod för anställning

Identifiering
Personuppgifter får endast begäras av den berörda personen eller av förmyndare.

Falck kommer som första åtgärd kontakta beställaren för att samordna en identitetskontroll innan vidare arbete med begäran sker. Godkänd kontroll krävs för att påbörja arbetet enligt begäran.​

Överlämning
Framtagande och överlämning kommer ske skyndsamt.

Begäran om ändring eller radering av uppgifter
För begäran om ändring eller radering av uppgifter i Falcks register skall samma procedur användas som vid begäran om registerutdrag. Falck kommer inte att tillgodose sådan begäran när den står i strid med svenska lagar och regler.​