Hälsa och arbetsliv

Företagshälsovård

Sedan januari 2023 är Sveriges ledande företagshälsovård (fd Previa) en del av Falck Hälsa och arbetsliv. Vi levererar en modern och bred företagshälsovård såväl fysiskt som digitalt. Allt för att ni enkelt ska kunna skapa en hållbar arbetsmiljö ­­– oavsett om ni arbetar på plats eller på distans. 

Är du redan kund inom företagshälsovård? Gå direkt till våra kundsidor.

Kundsidor

Företagshälsa från Falck - för ett hållbart arbetsliv för alla

Som kund hos Falck får arbetsplatsen tillgång till bred expertkunskap, evidensbaserade tjänster och digitala verktyg som underlättar ert långsiktiga arbetsmiljöarbete, medarbetarhälsa och ledarskap.
  

Med rikstäckande leverans och tjänster för både medarbetare, chefer och organisationen som helhet utvecklar vi verksamheten och skapar resultat som hjälper er att nå era verksamhetsmål. Ett samarbete med Falck kan minska sjukfrånvaron, ge större produktivitet på arbetsplatsen och snabbare rehabilitering. Samtidigt gör investeringar i arbetsmiljön er till en mer attraktiv arbetsgivare. 
 

Vårt erbjudande

 

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Tjänster för ett hållbart arbetsliv

Få konkret stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet, ledarskaps- och organisationsutveckling, hälsa, rehabilitering och krishantering. Våra tjänster riktar sig till medarbetare, chefer och organisationer och finns för att ni ska kunna skapa en hållbar företagskultur och en hälsofrämjande arbetsplats. 

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Healthcare Denmark - web_16_9

Expertkunskap i arbetsmiljö

Med fler än 1 000 experter på över 100 platser över hela landet är vi Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Idag är över 1,2 miljoner medarbetare över hela Sverige anslutna till oss.

Engagemang och kompetens grunden för vår framgång. Hos oss arbetar arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoekonomer, hälsoutvecklare, organisationskonsulter, psykologer och telefonsjuksköterskor. Tillsammans bidrar vi till hållbara arbetsplatser och ett långt arbetsliv inom alla branscher och yrken. 

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Riskbruk och beroende på arbetsplatsen

I Sverige beräknas cirka 1 miljon personer ha en riskkonsumtion av alkohol. Även användning av droger och vissa läkemedel skapar utmaningar för såväl individen som för arbetsplatsen. Riskbruk och beroende kan leda till ökad ohälsa och frånvaro från arbetet, men även en ökad risk för olyckor, arbetsrelaterade skador, förlorad produktivitet och mänskligt lidande.  

Falcks tjänster och expertkunskap inom området erbjuder stöd för töd för individen, chefen, arbetsgruppen och organisationen. Hos oss får du hjälp med att förebygga, utreda och följa upp beroendeproblematik på arbetsplatsen. Det kan handla om utbildning, stöd vid framtagande av policy, anonym rådgivning för anställda, chefsrådgivning eller utredning av klarläggande av bruk med efterföljande insatser.

CPR preformed by two nurses with a lifesaving doll.

Utbildningar i hälsa och arbetsmiljö

Vi erbjuder kurser och utbildningar över hela landet där ni som företag får ta del av våra experters kunskap kring bland annat hälsa, HLR, arbetsmiljö, säkerhet och stresshantering. Våra utbildningar ges både online, på plats och som e-utbildningar. 

TILL VÅRA UTBILDNINGAR

Tips och goda råd

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Det här är företagshälsovård

En väl fungerande företagshälsovård är en framgångsfaktor för en välmående arbetsplats där anställda mår bra i sitt arbete och arbetsmiljön är sund och säker.
 
Men vad är egentligen företagshälsovård? Det reder vi ut här. 

Läs mer

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Så skapas en hållbar arbetsplats

Vad har du som chef för skyldigheter när en medarbetare inte mår bra? Var börjar arbetet för en hållbar arbetsplats? Hur hanterar man en kris på bästa sätt?
 
Vi har samlat en rad tips för att ni ska kunna skapa en hållbar företagskultur och hälsofrämjande arbetsplats. Tipsen är summan av en omfattande kunskaps- och erfarenhetsbas där våra 1 000 experter gemensamt arbetat fram våra bästa råd.

Till våra tips och råd

Kontakta oss

Bli kund

Vill du veta mer? Gör en förfrågan om Företagshälsa och få ett avtalsförslag redan idag.

Bli kund

Redan kund?

Är du redan kund inom Företagshälsa (fd Previa), försäkringstjänster eller kris- och personalstöd?

Kundsidor