Hälsa och arbetsliv

Ledarutveckling

Ett framgångsrikt ledarskap innebär att skapa förutsättningar för medarbetarnas hälsa och motivation.

Ledarutveckling från Falck - för hållbara organisationer

Effektivt ledarskap med motiverade medarbetare

Falcks ledarutveckling ger dig kunskaper om hur ett effektivt ledarskap fungerar, om beteende med resultat som drivande faktor och kopplingen mellan ledarskap och medarbetares motivation i verksamheten.
 

Stöd och inspiration för att utveckla ledare, grupper och organisationer
Även seminarier och inspirationsföreläsningar arrangeras där utgångspunkten är ett beteendeperspektiv och teman som diskuteras är bland annat ledarskap, motivation, kulturförändring och feedback.

Våra tjänster

Healthcare DK FP_3 - Web_16_9

Ledarutveckling

Ledarskap handlar om att klargöra förväntningar och skapa förutsättningar för medarbetares drivkraft, hälsa och motivation. Genom våra tjänster inom ledarskap får du som chef chaching och stöd att fokusera på ditt uppdrag, din roll och din nuvarande situation i syfte att utveckla ett hållbart ledarskap. Vi anpassar alltid vårt stöd utifrån dina behov.

Copyright on this photo will expire 1 October 2022.
Only allowed to be used in Denmark and Sweden.

Organisationsutveckling

Chefer, organisationer och team möts ständigt av utmaningar. För att utveckla en hållbar organisation krävs fokus på beteenden som skapar resultat. Vi arbetar med organisationutveckling som sätter fokus på uppdrag, mål, roller och ansvar. Utgångpunkten ligger i att arbeta med visioner, strategier, värderingar och relationer.

Våra genomför såväl långa utvecklingsuppdrag med fokus på verksamhetens uppdrag och mål till att stötta upp organisationen på vardaglig basis. Tillsammans med er identifierar vi era behov och hjälper till med verktygen. 

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Grupputveckling

Verksamheter med väl fungerande arbetsgrupper och team är mer produktiva och lönsamma. Medarbetarna är ofta mer engagerade och trivs bättre på jobbet. Våra experter arbetar ständigt med grupputveckling och aktiviteter för att skapa och underhålla effektiva team med hållbara beteenden. För svåra situationer erbjuder vi även konflikthantering och utredning av kränkande särbehandling.

Tips och råd

Healthcare Denmark - web_16_9

Handbok för ett hållbart arbetsliv

I Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande ledare, medarbetare och organisationer. Handboken är tänkt att fungera både som inspirationskälla för insatser i vardagen och som checklista och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet i din organisation.

TILL VÅR HANDBOK

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Ledarskap för hälsa och motivation

Det krävs beslutsamma ledare för att skapa förutsättningar för friska arbetsplatser. Det handlar både om hur man tar hand om rehabilitering och kriser, men också om att säkra så att medarbetare inte blir sjuka på grund av arbetsmiljön.

Vi har samlat våra bästa råd för ett ledarskap som skapar hälsa och motivation. 

Kontakta oss

Bli kund?

Vill du veta mer om våra tjänster inom ledarutveckling? Kontakta oss redan idag för en dialog.

BLI KUND

Redan kund?

Är du redan kund till oss? På våra kundsidor kan du enkelt beställa våra tjänster inom ledarutveckling.

TILL KUNDSIDOR