Om våra personalstödstjänster

Om våra personalstödstjänster

Genom vägledande samtal med socionom, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, jurist eller ekonom från oss, får medarbetaren snabb och kostnadsfri hjälp att komma vidare med utmaningarna i livet.

Så går det till

Personalstödet från Falck är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. Medarbetaren kan med andra ord ringa så fort – och så ofta – som en stöttande knuff i rätt riktning behövs. Samtalen är helt anonyma, ingenting som sägs når arbetsgivaren.

Vägledning av leg psykolog, leg psykoterapeut, socionom m.fl.  

Samtalen kan exempelvis handla om: 

 • Ämnen kopplade till arbetsplatsen
  Stress, utbrändhet, mobbning, samarbetsproblem kopplat till arbetsplatsen. 
 • Ämnen kopplade till privatlivet
  Relationsproblem, skilsmässa, tvister, dödsfall, ekonomiska problem, juridiska svårigheter, missbruksproblem eller problem med barnen.

Medarbetaren får vägledning av leg. psykolog, leg. psykoterapeut och socionom, med specialistkompetenser inom många olika områden för att kunna möta varje enskild medarbetares problematik på bästa sätt. Vi har också ett nätverk av specialister över hela Sverige. 

Fri tillgång när ni ansluter er

Ansluter ni företaget till oss får alla medarbetare fri tillgång till:

 • Obegränsat antal samtal via telefon med en socionom 
  Första samtalet genomförs av socionom, som inhämtar uppgifter, gör en bedömning av situationen och ger omedelbart stöd och vägledning. Vid behov bokas samtal hos leg psykolog eller leg psykoterapeut alternativt aktiveras en kontakt med jurist eller ekonom – allt utifrån medarbetarens behov. Ibland behövs samtliga kompetenser för olika delar av frågeställningen medarbetaren har. 
 • Samtal med med leg.psykolog eller leg.psykoterapeut
  Begränsat antal samtal (beroende på avtal) per ärende.
 • Samtal med jurist eller ekonom
  Begränsat antal samtal (beroende på avtal) per ärende.

 

Kontakta oss

Bli kund?

Vill du veta mer om vårt personalstöd och bli kund till oss? Kontakta oss för mer information.

BLI KUND

Redan kund?

Är du redan personalstödskund? Kontakta kundservice om du har frågor om tjänsten.

Kontakta oss