Redo för framtidens räddningstjänst

Vi är globala

De lärdomar vi får från de 30 länder världen över där vi är verksamma bidrar till att vi kan erbjuda räddningstjänst av högsta kvalitet. Vi jämför ständigt hur väl våra tjänster fungerar i de olika länder där vi finns. Tack vare det kan vi identifiera de bästa tillvägagångssätten och förbättra våra metoder. Våra brandkårer och konsulter har ett pågående erfarenhetsutbyte för att utveckla verksamheten och utbyta kunskap.

Vi har över 100 års erfarenhet av brandbekämpning och räddningstjänster inom offentligt och industriellt brandskydd. Vi arbetar både åt samhället och industrikunder i olika högriskbranscher över hela världen.

Industrial Fire Services 52 - Web_16_9

Vi strävar efter högsta möjliga skyddsnivå

Vår lösning är en integrerad brandskyddstjänst som baseras på våra brandkårer, konsulttjänster och IT-lösningar. Fokus ligger på nödinsatser, brandförebyggande samt underhåll av brandskyddssystem och brandskyddsutrustning. Vi tror att en stark samordning mellan dessa tjänster skapar högsta möjliga skyddsnivå.

Falck_Chemiepark_Delfzijl_41 - Web_16_9

Vi är globala

De lärdomar vi får från de 30 länder världen där vi är aktiva över ger oss möjlighet att erbjuda räddningstjänst av högsta kvalitet. Vi jämför ständigt hur väl våra tjänster fungerar i de olika länderna där vi finns. Tack vare det kan vi identifiera de bästa tillvägagångssätten och förbättra våra metoder. Våra brandkårer och konsulter har ett pågående erfarenhetsutbyte för att utveckla verksamheten och utbyta kunskap.

Utforska vidare