Utbildningar från Falck

Ergonomi

Vi erbjuder en bredd av utbildningar inom ergonomi. Kurserna ges framförallt som e-utbildningar.

Få kunskap om hur man bör använda kroppen och undvika belastningsskador. Kunskap inom ergonomi är ett viktigt steg mot att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Vi erbjuder en rad utbildningar inom ergonomi, bland annat:

  • Ergonomi i kontorsmiljö (e-utbildning)
  • Ergonomi inom vården (e-utbildning)
  • Ergonomi vid tunga lyft (e-utbildning) 

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utbildningar? Kontakta oss för en dialog om våra anpassade utbildningar.

KONTAKTA OSS

Redan kund?

Är du kund inom företagshälsa, kris- eller personalstöd? Då har du redan tillgång till hela vårt utbildningsutbud.

TILL KUNDSIDOR