Arbetsmiljö, grundutbildning

Arbetsmiljö, grundutbildning

Grundutbildning i arbetsmiljö för chefer, skyddsombud eller dig som har en annan typ av roll som kräver kunskap om arbetsmiljöfrågor. Utbildningen hålls vid två öppna kurstillfällen. Vill du beställa den som företagsanpassad, gör du det i stället här.

Om utbildningen

Utbildningen ger kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten. Innehållet utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger dig metoder och rutiner att använda på arbetsplatsen. Vi varvar teori med verklighetsnära case och ger kunskaper som lätt kan anpassas efter de förutsättningar som gäller för just din bransch. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen pågår under två heldagar. Utbildningsmaterialet utgår ifrån AFS 2001:1. Här hittar du kursbeskrivning (PDF) som kan vidarebefordras vid ansökan om Afa-stöd.

Första dagen

Dag ett diskuteras sambandet mellan positiv arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Ämnen som tas upp är:

 • Lagar och regler
 • Arbetsgivarens respektive medarbetarens ansvar och uppgifter
 • Skyddsombudets uppdrag
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning vid förändringar i verksamheten
 • Arbetsmiljöarbetet i vardagen

Andra dagen

Dag två fokuserar på organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering. Bland annat diskuteras:

 • Hållbar arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen
 • Risker vid ensamarbete
 • Hot och våld
 • Första hjälpen och krisstöd

Pris: 8 150 kronor exklusive moms. Priset avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar.

Företagsanpassad utbildning

Om du vill ha en företagsanpassad utbildning kan den hållas i era lokaler. Kontakta oss för mer information och offert. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt från till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden. Fakturering sker innan kursstart med betalningsvillkor om 30 dagar. Vi förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.