Utbildning

Ledarskapsprogram – för erfarna chefer

Har du jobbat som chef i några år och vill vässa ditt ledarskap, få nya verktyg för att möta dagens utmaningar som chefer och ledare ställs inför och bli del av ett nätverk där du kan byta erfarenheter och insikter men andra chefer – då kan du gå vårt ledarskapsprogram.

Det här programmet består av sju utbildningstillfällen där du får bygga på din kompetens så att du kan stå stadigt i ditt ledarskap. Du kommer utvecklas med hjälp av verktyg, metoder och nya insikter. Utbildningen ger även utrymme att lyfta dina utmaningar i vardagen samt lära av andra chefer som deltar i programmet. På så sätt får du flera perspektiv på både uppdrag och verksamhet.

Utbildningen leds av våra seniora organisationskonsulter med lång erfarenhet av organisations-, ledar- och ledningsgruppsutveckling.

Ledarskapsprogrammet vänder sig till dig som är chef och ledare med några års erfarenhet. Du arbetar antingen inom privat eller offentlig verksamhet och har personalansvar för minst fem personer.

These photos can be used for internal presentations, external marketing materials such as posters, flyers, rollups and social media.

Programinnehåll och upplägg

Utbildningen lägger särskilt fokus på det vi vet genom forskning skapar och vidmakthåller mening, trygghet, stabilitet och hållbarhet. Andra viktiga perspektiv är kreativitet, arbetsglädje och framtidsspaning för att ha goda förutsättningar att leda i förändring.

Programmet är uppdelad i fyra block om totalt sju tillfällen (sex heldagar och en dags digital uppföljning).

Block 1: 25–26 september, på plats i Stockholm

 • Vi tittar på ditt ledarskap och sätter det på kartan utifrån dig själv som person, den grupp du leder och utifrån den organisation du befinner dig i.
 • Vi går igenom Full Range Leadership Model och hur modellen kan tillämpas för att uppnå bättre resultat.
 • Du erbjuds att utföra en digital mätning för att få en tydlig bild av hur dina medarbetare ser på ditt ledarskap.
 • Du får coachning och hjälp att sätta en handlingsplan och individuella mål för att bygga vidare på ditt ledarskap.

Block 2: 23–24 oktober, på plats i Stockholm

 • Vi fördjupar oss i hur kommunikation och feedback bidrar till trygga och motiverade medarbetare.
 • Vi går igenom hur du som chef med trygghet kan hantera olika utmanande möten och samtal.
 • Du får kunskaper om etisk kompass – vad innebär det och hur kan du tillämpa det i din roll.
 • Vi fördjupar oss i Psykologisk trygghet – en förutsättning för lärande och utveckling.

Block 3: 13–14 november, på plats i Stockholm

 • Du får nya kunskaper om Psykologiskt kapital för att skapa resiliens/motståndskraft på individ, grupp och organisationsnivå för att leda i förändring och komplexa sammanhang.
 • Vi går igenom Inner Development Goals (IDG) och hur du kan tillämpa detta i din roll.

Block 4: 4 december, digitalt möte

 • Under det sista tillfället ses vi digitalt och fokuserar på uppföljning och det nya chefsnätverket du blivit en del av under ledarskapsprogrammet.

Övrig information

Utbildningen är upplevelsebaserad med reflektion och diskussion som verktyg. Vi kombinerar detta med teoretiska genomgångar och litteratur som har sin grund i evidensbaserad forskning. Kursmaterial ingår i kursavgiften, med undantag från boken ”En liten bok om ledarskap” av Stefan Söderfjäll som deltagarna förväntas införskaffa på egen hand.  

Plats: Stockholm
Sista anmälningsdag: 20 juni

Anmäl dig här