Rehabutbildning för chefer

Rehabutbildning för chefer

Onlineutbildning för chefer eller andra med personalansvar för att tidigt uppmärksamma signaler på ohälsa och hantera processen kring sjukskrivning, arbetsanpassning och rehabilitering på ett strukturerat sätt.

Aktuella utbildningsdatum

Inga planerade tillfällen just nu.

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att du känna dig trygg i ditt ansvar i arbete med arbetsanpassning och rehabilitering samt tidigt känna igen faktorer som kan orsaka långvarig försämring av arbetsförmågan. Du får verktyg för att kunna sätta igång förebyggande insatser som i sin tur bidrar till att minska kostnader för framtida sjukfrånvaro. Utbildningen genomförs digitalt där fakta varvas med exempel från verkligheten inom följande områden:

  • Upptäcka och hantera tidiga signaler på ohälsa
  • Det händer vid sjukskrivning
  • Aktuell lagstiftning och sjukförsäkring
  • Parters olika ansvar (t.ex. arbetsgivare, arbetstagare och Försäkringskassan)
  • Vikten av en tydlig rehabprocess med rutiner som fungerar i praktiken
  • Arbetsanpassning enligt ny föreskrift, AFS 2020:5
  • Arbetsrättsliga aspekter och gränsdragningar
  • Effektiv rehabilitering i samverkan

Pris: 4 240 kronor exklusive moms. Priset avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar.

Företagsanpassad utbildning

Om du vill ha en företagsanpassad utbildning kan den hållas i era lokaler. Kontakta oss för mer information och offert. Företagsanpassade utbildningar offereras separat.

Övriga villkor

Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt från till fyra veckor innan utbildningen börjar. Därefter debiteras 100% av kostnaden. Fakturering sker innan kursstart med betalningsvillkor om 30 dagar. Vi förbehåller sig rätten att avboka eller omboka utbildningar på grund av för få deltagare.