Utbildningar från Falck

Utbildning i PDV för skolan

Falck erbjuder kurser och digitala utbildningar för skolpersonal i pågående dödligt våld (PDV). Med en ökad förekomst av våldshändelser i skolor de senaste åren är det av största vikt att vara förberedd och kunna agera förebyggande.

Kurserna går igenom de olika stegen före, under och efter en händelse. Utbildningen rustar verksamheten för att kunna arbeta förebyggande samt ökar därmed förutsättningarna för väl genomtänkta och effektiva insatser om situationen så kräver. I utbildningen ingår även en handbok som ger en sammanställning av kursen för löpande repetitioner.

Utbildningarna kan genomföras på plats i skolan med skräddarsydda övningar. Vi erbjuder även en digital PDV-utbildning som kan kompletteras med uppföljande diskussioner eller workshops på skolan.

Vi ser fram emot att hjälpa er att öka säkerheten och tryggheten i er skola. Utbildningarna utgår från gällande råd och stöd från aktuella myndigheter.

Läs mer om innehållet i PDV-utbildningen.

Skicka in en intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig eller ring vår kursledare om du vill veta mer. 

Jens Högsander
076-133 94 14
jens.hogsander@falck.com

Intresseanmälan