Ambulans

Skapar morgondagens ambulanssjukvård

Runt om i världen är Falcks ambulansteam med och driver den mobila vården framåt. Det som var omöjligt igår är möjligt idag. I Sverige finns etablerade samarbeten med Region Gotland, Stockholm, Västerbotten och Östergötland. Alla samarbeten är anpassade efter regionernas specifika behov och önskemål – allt för att kunna finnas där för patienten på allra bästa sätt.

Sverige, likt många andra länder, genomgår idag snabba och dramatiska samhällsförändringar som ställer nya krav på hela vårdsystemet. Inom Falck är övertygelsen stor att det behövs samarbeten mellan alla samhällsaktörer för att tillsammans kunna möta framtida utmaningar med ökat kostnadstryck, förändrad demografi och medborgarnas växande förväntningar på god och nära vård.

Rätt person på rätt plats

Vid sidan av solida samarbeten krävs även rätt person på rätt plats. Falcks medarbetare har både kompetensen och erfarenheten som krävs för att vara med och skapa morgondagens ambulanssjukvård. Ambulanserna bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. Teamen ansvarar för patienten och för att säkra vårdbedömningen.

Runt om i världen är Falcks ambulansteam med och driver den mobila vården framåt. Det som var omöjligt igår är möjligt idag. I Sverige finns idag etablerade samarbeten med Region Gotland, Stockholm, Västernorrland och Östergötland. Alla samarbeten är anpassade efter regionernas specifika behov och önskemål – allt för att kunna finnas där för patienten på allra bästa sätt.

Ambulance_Sweden_Stockholm_2020 07 - Web_16_9 - Web_16_9

För prio 1-uppdrag är ambulansen på rull inom 90 sekunder. Prioritering och dirigering sker geografiskt och dynamiskt vilket innebär att den hjälpsökande får närmsta lämpliga resurs.

Medarbetarnas första val

Falck har ett uttalat mål att vara den bästa arbetsgivaren för ambulanspersonal. God arbetsmiljö spelar en viktig roll för att skapa trygghet i de utsatta situationer som ambulansteamen befinner sig i. Vid sidan av detta läggs stor kraft på att möjliggöra individanpassade scheman och arbetstider för att säkra att medarbetarna mår bra och får möjligheter att på bästa sätt kunna utföra sitt ansvarstyngda jobb.

Kvalitetsmått och klimatmål

Tillsammans med uppdragsgivaren sätter Falck upp gemensamma regler, kvalitetskontroller och rutiner för uppföljning och avvikelsearbete för att hålla höga kvalitetsmått på ambulansverksamheten. Detta arbete ligger till grund för olika utbildningsinsatser för medarbetare. Att bidra till ett bättre klimat och ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett av de viktigaste målen för stunden är att uppnå en helt fossilfri verksamhet senast 2025.

Utforska vidare