Mobila vårdtjänster

Morgondagens vård redan idag

God och nära vård är ett väletablerat begrepp som beskriver hur vården flyttas ut från sjukhuset till andra former av vård. Nära kan dels innebära att vården ges geografiskt nära dels handla om olika tekniska, digitala och mobila lösningar. Inom Falck är övertygelsen stor om att det behövs kloka samarbeten för att tillsammans kunna möta och samordna de framtida vårdutmaningarna.