Mobila vårdtjänster

Morgondagens vård redan idag

God och nära vård är ett väletablerat begrepp som beskriver hur vården flyttas ut från sjukhuset till andra former av vård. Nära kan dels innebära att vården ges geografiskt nära dels handla om olika tekniska, digitala och mobila lösningar. Inom Falck är övertygelsen stor om att det behövs kloka samarbeten för att tillsammans kunna möta och samordna de framtida vårdutmaningarna.

Ett huvuddrag i utredningen är att riva murarna mellan primärvården och slutenvården med målet att flytta vården närmare patienterna. Här kommer begreppet ”Den mobila vården” in.

Även om det saknas en egentlig definition är tanken att team bestående av olika specialister ska förflytta vården till patienter genom hembesök. Här kan finnas hjärt-team, geriatrik-team och kol-team, som utför behandling i hemmet.

Redan idag är uppdragen många. Vi har utrustning med ut till patient för att ta blodprov och med olika typer av snabbtester, till exempel PNA som ger omedelbara svar. I andra fall är det olika undersökningar och medicinering på plats som utförs. Allt skräddarsys efter kommuner, regioner och andra vårdgivares behov.