Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransporter dygnet runt, en smidig helhetslösning

Redan inom ett par timmar efter beställning är Falcks medarbetare på plats för att transportera patienter till eller från sjukhus. Samarbete kring liggande sjuktransport kan ge rejäl avlastning av ambulansverksamheten för regioner.

”Dygnet-runt-verksamhet för liggande sjuk - transport med egen dirigering”, så kan ett önskemål från en region se ut. Att snabbt kunna finnas på plats för att hjälpa patienter till och från olika vårdinrättningar och därmed avlasta ambulansverksamheten är syftet med verksamheten.

Utöver effekterna av ett minskat tryck på ambulansverksamheten blir det även förbättrad tillgänglighet av platser på sjukhusen eftersom patienter snabbt kan transporteras hem eller till annan vårdnivå. Inställelsetiden för både hämtning och lämning av patienter är som längst två tim - mar efter direkt beställning genom Falcks sambandscentral som bemannas av undersköterskor.

Resurser och fokus över till annat

Beställningar av transport görs av sjuksköterskor inom regionen. Transporterna kan förbeställas eller beställas direkt när ett behov uppstår. Att samtliga delar, från medarbetare till fordon och dirigering, drivs av Falck gör att uppdraget har ett ”nycklar - na-i-handen”-upplägg för liggande sjuktransporter. Detta har inneburit en smidig lösning för Region Östergötland då resurser och fokus istället kan läggas på andra delar av vårdkedjan och på så sätt komma patienterna till nytta.

Jumbolans_sweden_2 - Web_16_9 - Web_16_9

Bokning av sjuktransport Östergötland

Verksamheten med liggande sjuktransport i Östergötland är en av Sveriges modernaste sjuktransportlösningar. Falck har ett helhetsansvar för verksamheten och ansvarar för både dimensionering och dirigering. 

Du som har behörighet att beställa, (ej privatperson) kan göra det via Region Östergötlands hemsida www.regionostergotland.se 

alternativt falckservices.unipoint.se

Webbeställning görs med fördel vardagar 07:00-19:00. EJ kvällar, nätter och helger om inte det är en transport som ska bokas till ett senare tillfälle.

Utforska vidare