Jobba hos Falck

Jobba hos oss och gör skillnad, på riktigt

Vi agerar hela tiden för ett mer välmående samhälle. Vi bejakar dina ambitioner och drivkrafter och erbjuder goda möjligheter till utveckling och en meningsfull vardag.

Vi arbetar aktivt för att stärka vår position som global ledande aktör och vi hoppas att du vill vara med på resan. Oavsett om du arbetar på kontor eller ute på fält kommer du mötas av varierade uppdrag, omtänksamma kollegor och spännande utmaningar. Vilken tjänst du än söker är så ser vi till att ge dig rätt förutsättningar för att utvecklas, både på ett professionellt och personligt plan. På Falck kommer du långt med medkänsla och handlingskraft. Att vara anställd hos oss innebär att vi tror på din förmåga att bidra till att vidareutveckla oss som vårdgivare och i slutändan – att rädda liv. En karriär hos oss är en karriär med verklig påverkan på livet. Det handlar om dig eget liv och det handlar om de människor vi finns till för

Vi är ett globalt företag med en enkel och säker webbaserad process för att hantera jobbansökningar på våra kontor runt om i världen. När du skickar din ansökan till oss kan du vara trygg med att den behandlas konfidentiellt och opartiskt. På den här sidan får du insikt i Falcks rekryteringsprocess och några bra tips på vägen.

Ambulance_Sweden_Utbildningar_5 - Web_16_9

Vad du kan förvänta dig

Vi vill att alla som söker tjänst hos oss ska få en god upplevelse av Falck. Vi behandlar alla kandidater med integritet och ett öppet sinne.

Vår standardiserade rekryteringsprocess med intervjuer med flera personer inblandade, tester och bakgrundskontroller är viktig för att anställa på objektiva, inkluderande och träffsäkra grunder.

Ambulance_DK_2020 07 - Web_16_9

Mångfald

Falck har som mål att vara en organisation som attraherar och främjar en mångfald av olika talanger. Vi strävar efter en objektiv rekryteringsprocess för att främja mångfald och hitta de bäst lämpade kandidaterna. Det tror vi är nyckeln till att skapa framgångsrika team. Med bäst lämpade kandidater menar vi personer som har rätt kompetens för tjänsten samt rätt attityd och beteenden för att bidra till Falcks vision: att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och den ledande aktören i Sverige inom utveckling av prehospital vård, räddningstjänst, vägassistans och företagshälsovård.

Läs mer

Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen varierar beroende på roll och plats. Nedan får du en bild av de gemensamma elementen i vår rekryteringsprocess.

1. Ansökan

När du har skickat in din ansökan via vårt rekryteringssystem får du en automatisk bekräftelse via mejl.

Du hittar våra lediga tjänster här. Du kan även alltid lämna en spontanansökan.

2. Urval

Din ansökan granskas av rekryterande chef och/eller en medlem i vårt rekryteringsteam. Som en del av urvalsprocessen genomför vi i vissa fall en inledande telefonintervju för att få en initial uppfattning av dina förväntningar på oss.

3. Intervju

Beroende på roll och plats genomför vi en eller flera intervjuer.

Den första intervjun brukar vara en personlig intervju med den anställande chefen eller rekryteringskommittén. I intervjun går vi igenom dina erfarenheter och färdigheter och du får möjlighet att lära känna Falck bättre och få utökade insikter om tjänsten.

En eventuell andra och/eller tredje intervju kan inkludera chefs chef, HR-specialist och representant från högsta ledningen. Dessa intervjuer går djupare in på rollspecifika kompetenser och beteenden samt på verksamhetens mål och utmaningar. 

4. Tester

För de flesta tjänsterna ingår olika typer av tester i rekryteringsprocessen, med syfte att på ett objektivt sätt hitta de som förväntas bli mest framgångsrika i tjänsten utifrån kravprofil. Beroende på vilka krav som ställs i tjänsten kan det bli aktuellt med personlighets- och kognitionstest eller fystest.

5. Bakgrundskontroller

För vissa roller och platser genomför vi bakgrundskontroller för att säkerställa att legitimation och andra behörigheter är intakta samt att ingen historik av allvarliga tillsynsärenden eller kriminella handlingar som kan innebär risk förenat med aktuell tjänst finns.

6. Erbjudande om tjänst

Vi kommer vara lika glada som du när vi väljer att erbjuda dig tjänsten. När avtalet med överenskomna villkor är påskrivet påbörjar vi din onboarding för en framgångsrik start hos oss.

Utforska vidare