Hållbarhet

Att stödja samhället är kärnan i vårt uppdrag

Falck är en ledande aktör globalt inom räddnings, hälso- och sjukvårdstjänster. Vi hjälper människor i utsatta situationer och skapar ett lugn i de samhällen där vi verkar. Falck är engagerade i att stödja och bidra i de samhällen vi är en del av. Vårt åtagande sträcker sig också till att agera ansvarsfullt som företag och bidra till en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Utforska vidare