Hållbarhet

Att stödja samhället är kärnan i vårt uppdrag

Falck är en ledande aktör globalt inom räddnings, hälso- och sjukvårdstjänster. Vi hjälper människor i utsatta situationer och skapar ett lugn i de samhällen där vi verkar. Falck är engagerade i att stödja och bidra i de samhällen vi är en del av. Vårt åtagande sträcker sig också till att agera ansvarsfullt som företag och bidra till en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Hälsa och välbefinnande

Sjukvårdstjänster, att rädda liv och bidra till varaktig hälsa – det är kärnan i vår verksamhet och affärsmodell.

Läs mer

Människor

Vårt mål är att ge våra medarbetare en inspirerande och säker arbetsplats med mångfald och lika möjligheter – där alla kan utvecklas både privat och professionellt.

Läs mer

Miljö och klimat

Vi strävar efter att identifiera och minska risker, främja hållbara processer och produkter samt öka energieffektiviteten med särskilt fokus på bränsleförbrukning.

Läs mer

Förtroende

Vår efterlevnadsstrategi och uppförandekod hjälper oss att bygga förtroende och utveckla en arbetskultur baserad på integritet.

Läs mer

Engagemang för FN:s Global Compact

Falck har skrivit under FN:s Global Compact. Vi åtar oss att följa de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och därmed också de principer för hållbar utveckling som har överenskommits internationellt och som hänvisas till i FN:s Global Compact. Det är alltså principerna som nämns i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande mänskliga rättigheter och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption.

Vi har integrerat vårt hållbarhetsarbete i våra dagliga affärsbeslut och i vår strategi. Vårt åtagande är förankrat i vår uppförandekod.

Fyra fokusområden, fyra SDG:er

Med tanke på vår sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan ägnar vi särskilt mycket uppmärksamhet åt vår påverkan på 1) tillgången till hälso- och sjukvård för våra kunder och hela samhället där vi är verksamma, 2) människorna vi anställer, 3) klimatet och miljön omkring oss och 4) tilliten från våra medarbetare, kunder och andra intressenter.

För vart och ett av dessa områden har vi identifierat det av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) som bäst motsvarar vårt arbete och där vi tror att våra bidrag gör störst nytta: SDG 3 (God hälsa och välbefinnande), SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), SDG 13 (Klimatåtgärder) och SDG 16 (Fred, rättvisa och starka institutioner). Detta hjälper Falck att se till att vi tar itu med våra största globala utmaningar.

Utforska vidare