Våra Tjänster

Medicinsk assistans och evakueringar

Falck driver 24/7/365 nödresponscenter runt om i världen, bemannade med ämnesexperter, inklusive läkare, sjuksköterskor, transportspecialister, nätverksansvariga, kostnadskontroll- och skadespecialister och våra assistanssamordnare. Våra läkare och sjuksköterskor är kliniskt aktiva specialister, med erfarenhet av akutsjukvård, avancerad trauma och flygmedicin.

Tjänster före resan

Vi erbjuder möjligheten att kontakta oss innan du flyger för att få allmänt resestöd, medicinsk- eller säkerhetsrådgivning relaterad till en specifik situation eller destination. Om du har ett existerande medicinskt tillstånd eller oroar dig för din hälsa, erbjuder Falck telemedicinsk medicinsk bedömning före resan för att ge dig personlig rådgivning. Vi kan hjälpa dig att planera i förväg och identifiera de bästa lokala sjukhusen i ditt område eller utvärdera din försäkringstäckning.

Telemedicin

Vi erbjuder telemedicinska lösningar avsedda för den globala resenären. Få en expertmedicinsk bedömning från ditt hotellrum med en videokonsultation från vårt medicinska team.
Falck kommer att bedöma dina medicinska problem och vid behov hänvisa dig till en lokal klinik eller ett sjukhus. Våra tjänster är diskreta, säkra och krypterade för att skydda din integritet.

Evakueringar

Falcks transportspecialister ordnar evakuering från incidentplatsen till närmaste lämpliga sjukhus. Våra experter övervakar transport och behandling varje steg på vägen, och våra medicinska ledsagare, med nödvändig medicinsk utrustning och utbildning inom flyg- och resemedicin, är i beredskap för att eskortera prioriterade patienter vid behov. Vårt globala nätverk av flygambulanser står alltid till din tjänst.

Incidenthantering  

Vår incidenthanteringsstrategi är inriktad på affärskontinuitet inför realiserade eller förväntade risker, hot och andra händelser som har potential att störa affärer eller resor. Incidenthantering börjar med kontakt med en av våra nödresponscenter. Genom våra incidenthanteringstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, support, kompetens, bedömning och råd.

Medicinsk assistans

Varje fall börjar med en noggrann medicinsk utvärdering. Patientens medicinska tillstånd blir fastställt och en behandlingsplan beslutas om. Tillgänglig sjukvård i området utvärderas med våra rekommenderade faciliteter i fokus.

Falck kan därefter ordna en medicinsk konsultation inklusive transport, och vi upprättar kommunikationsvägar med alla relevanta intressenter inklusive patient, anhöriga, behandlande läkare och vårt medicinska team.

Vårt medicinska team utvärderar och övervakar kontinuerligt patientens tillstånd från början till slut. Vi är involverade i varje steg av behandlingsprocessen från första symptom, till sjukhus och tills att det att man kan transporteras hem, om det behövs.

Proaktiv kommunikation

Medicinska ärenden som löper över flera dagar eller veckor kan enkelt bli mycket krävande för de involverade, särskilt utomlands. För att förhindra känslan av isolering som kan uppstå och för att se till att du alltid känner dig i trygga händer så arbetar Falck med proaktiv kommunikation. Vi utför telefonsamtal kontinuerligt under ärendets gång för att se till att du har möjlighet att ställa frågor och få stöd i ditt ärende.

Skadereglering och kostnadskontroll

Tack vare vår omfattande erfarenhet och långa relation till försäkringsbranschen har vi möjlighet att leverera fullständiga skaderegleringstjänster där vi hanterar skador kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Vi använder även vårt globala nätverk för att väga kostnader mot varandra och garantera er så låga kostnader som möjligt.

Hjälp med medicinsk assistans och evakuering

Med vår medicinska och evakueringsexpertis kan dina HR-chefer och ledningsgrupp känna sig säkra på att ni har en stark krisberedskap. Våra specialister finns där för att stödja dig, dina medarbetare, kollegor och anhöriga.

Bli kund

Utforska vidare