Assistans under resa

Global medicinsk- och säkerhetsassistans

Sinnesro för den globala resenären.

I över 10 år har Falck Global Assistance erbjudit medicinsk assistans, evakuering och säkerhetstjänster för organisationer som vill fullgöra sina skyldigheter mot sina medarbetare.
Vi sköter er resesäkerhet enkelt med en enda kontaktpunkt för alla nödsituationer. Våra tjänster är tillgängliga dygnet runt och vi kan tillhandahålla medicinsk assistans, evakueringar, säkerhetsrådgivning, repatrieringar, krisrådgivning, skadereglering och andra administrationstjänster över hela världen.

Vi är en betrodd partner till regeringar, icke-statliga organisationer, multinationella företag och försäkringsbolag och vi hanterar över 125 000 assistansärenden årligen. Falck erbjuder anpassningsbara medlemslösningar för alla typer av organisationer och företag.

Community Healthcare Falck pts Kimberly Ovalle (5).jpg - Web_16_9

Global närvaro

Våra tjänster levereras och hanteras från våra sex nödresponscenter 24/7/365 i Danmark, Norge, Sverige, Finland, USA och Indien och våra regionkontor i Turkiet, Thailand och Spanien. Alla dessa är tillgängliga med en enda kontaktpunkt.

Ambulance Rocky Mountain man copy - Web_16_9

Nätverk av experter

Omfattande incidenttäckning

Vi arbetar över discipliner och tidszoner för att ge assistans i samband med oplanerade händelser, kriser och störningar så att våra kunder kan resa med sinnesro. Med vår expertis inom krishantering, medicin, transportlogistik och säkerhet är våra noga utvalda medarbetare, utbildade och certifierade för att hantera och lösa kriser globalt och tvärkulturellt.

Community Healthcare Falck pts Julieth Rico (9) - Web_16_9

Integrerad kommunikation, medicinsk och säkerhetsteknik

Vi erbjuder en rad digitala lösningar för att hjälpa till med kommunikation, tillgång till av Falck utvalda tredjeparts-leverantörer inom medicin och integration med en digital resesäkerhetsplattform innehållande riskinformation, övervakning och riskinformation i realtid.

Utforska vidare