Våra tjänster

Risk- och säkerhetslösningar

Säkerhet och riskreducering för det globala företaget.

Falck tillhandahåller säkerhetstjänster och riskreducering för organisationer med projekt och anläggningar i högriskområden. Vi sköter ert reseriskprogram enkelt med en enda kontaktpunkt för alla nödsituationer.

Våra tjänster är tillgängliga dygnet runt och ger tillgång till vårt globala nätverk, ämnesexperter inom riskbedömning, kris- och säkerhetsriskhantering. Med ett globalt säkerhetsteam dygnet runt använder vi ett nätverk av privata säkerhets- och underrättelsetjänster med lokal närvaro och regional expertis. Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för nödsituationer och mot säkerhetshot när de uppstår.

Vi är en betrodd partner till regeringar, icke-statliga organisationer, multinationella företag och försäkringsbolag, och vi hanterar över 125 000 globala assistansärenden årligen.

Incident- och riskhantering

Vår incidenthanteringsstrategi är inriktad på affärskontinuitet inför realiserade eller förväntade risker, hot och andra händelser som har potential att störa affärer eller resor. Incidenthantering börjar med kontakt med en av våra nödresponscenter. Genom våra incidenthanteringstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, support, kompetens, bedömning och råd.

Vårt eget säkerhetsteam kompletteras med vårt omfattande partnernätverk av experter och marktjänster. Våra partners granskas regelbundet för att säkerställa att kvalitet och att bästa branschpraxis följs. Personskydd och säkra transporter tillhandahålls via vårt nätverk.

Säkerhetsrådgivning

Falck Global Assistance har ett dedikerat team av säkerhetsanalytiker och ett nätverk av leverantörer inom säkerhet, hälsa och transport som vi kan mobilisera för att tillgodose dina behov runt om i världen. Med en riskbedömning eller en fysisk bedömning av de lokala förutsättningarna kan vi hjälpa dig komma igång med ditt nästa projekt.

För organisationer som verkar i högriskområden erbjuder vi skräddarsydda kris- och evakueringsplaner. Vi samarbetar till fullo med era intressenter och beslutsfattare för att utveckla dessa beredskapsplaner.

Säkerhetsrådgivning före avresa

Vi kan erbjuda resenärer landspecifik och personlig säkerhetsrådgivning före avresa. Du kommer att bli ombedd att fylla i ett kort frågeformulär som sedan granskas av en säkerhetsanalytiker. Vi kommer sedan att kontakta dig för en 30-minuters konsultation, eller förse dig med en sammanfattande rapport om säkerhetsrisker och vilka åtgärder som bör tas.

<image> Integrerad reseriskhantering

Med digitaliserad positionering, on-demand-tvåvägskommunikation och riskinformation i realtid erbjuder Falck en komplett serie teknologiska tjänster för att hantera reserisk. Vi utövar omvärldsbevakning och tar proaktivt kontakt med resenärer som befinner sig i närhet av en riskfylld situation för att säkerställa deras säkerhet.

Vi erbjuder push-meddelanden om säkerhetsincidenter och naturkatastrofer i resenärens närhet- eller i organisationens geografiska intresseområde. Varningarna täcker alla typer av hot och säkerhetsrisker, inklusive hälso- och pandemirelaterade incidenter, civila och politiska oroligheter, terrorism, extrema väder- och naturkatastrofer, kriminalitet, piratkopiering, uppror och mer.

Njut av tillgång till våra 24/7/365 assistanstjänster via en diskret mobilapplikation. Vid en nödsituation, tryck på nödknappen för att snabbt få kontakt med ett av våra nödresponscenter för att få hjälp.

Support för säkerhetsriskhantering

Med vår risk- och säkerhetsexpertis kan dina HR-chefer och ditt säkerhetsteam känna sig säkra på att ni har en stark krisberedskap. Våra specialister finns där för att stödja dig, dina medarbetare, kollegor och anhöriga.

Bli kund

Utforska vidare