Assistans under resa

Våra tjänster

Uppfyll din omsorgsplikt som arbetsgivare

Omsorgsplikt, även kallat Duty Of Care är en organisations skyldighet att säkerställa medarbetares hälsa, säkerhet och förhindra onödiga risker.

På Falck är vi experter på att hjälpa organisationer att fullgöra sina skyldigheter för medarbetarens hälsa, och mildra juridiska, moraliska och affärsmässiga kontinuitetsrisker. Med vår starka medicinska, transport- och säkerhetexpertis tillsammans med ett globalt nätverk av kontrollerade leverantörer hjälper Falck till att säkerställa sunda arbetsförhållanden för ett brett spektrum av internationella organisationer med anställda och deras anhöriga som reser eller är stationerade utomlands.

Globala assistanstjänster

Vi erbjuder 24/7/365 support för alla typer av assistanssituationer. Assistans sträcker sig från enkel behandlingsvägledning till komplexa medicinska- och säkerhetsevakueringar. Våra kunniga medicinska, säkerhets- och transportexperter ser till att du får den bästa tillgängliga vården.

Globalt nätverk av granskade partners

För att säkerställa snabb och effektiv global assistans har Falck ett nätverk av kvalitetssäkrade partners och leverantörer, inklusive sjukhus, kliniker, läkare, säkerhetsspecialister, evakuering och marktransportleverantörer som täcker över 195 länder. Sammantaget omfattar vårt nätverk över 60 000 leverantörer över hela världen. Alla våra partners har stor erfarenhet av internationellt assistansarbete och är internationellt erkända inom branschen.

Utforska vidare