Goda råd

Så lyckas du med företagshälsa

Få konkreta tips inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabilitering och krishantering. Här har vi samlat viktiga tips och råd för att skapa en hållbar företagskultur och hälsofrämjande arbetsplats.

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Handbok för ett hållbart arbetsliv

Ibland kan det vara svårt att veta hur man bäst ska ta sig an arbetsmiljön på en arbetsplats. Falcks Handbok för ett hållbart arbetsliv innehåller 190 tips och råd för hur arbetsplatser kan utveckla och bibehålla hälsa och god arbetsmiljö.
 
Med Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv vill vi på ett konkret sätt bidra med kunskap och tips för att skapa arbetsplatser där människor mår bra och presterar. Handboken är kostnadsfri och laddas ner direkt här.

TILL VÅR HANDBOK

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Arbeta aktivt med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa som är relaterat till arbete och stress är vanligt och ligger till grund för många sjukskrivningar. Här ger vi konkreta råd på hur du som chef kan arbeta aktivt och förebyggande med psykisk ohälsa för att motverka sjukskrivningar och förkorta rehabiliteringstiden.

Läs mer

Stockphoto from: https://pixabay.com/no/photos/lys-kontor-datamaskin-virksomhet-300431/

Free for commercial use

Krishantering på arbetsplatsen

Att vara förbered och ha en väl utformad krisplan är avgörande för hur ett företag eller organisation hanterar en kris. Här hittar du råd om viktiga förberedelser och hur man på bästa sätt möter sina medarbetare i krisen alla faser. 

Läs mer