Företagshälsovård

Tjänster för ett hållbart arbetsliv

Genom våra företagshälsovårdstjänster bidrar vi till att effektivisera organisationer, utveckla ledarskap, engagera medarbetare och skapa en positiv arbetsmiljö. På så sätt hjälper vi arbetsgivare och verksamheter att nå sina mål och bättre resultat.

Börja arbeta systematiskt med arbetsmiljön

Ett framgångsrikt arbete för ett hållbart arbetsliv tar ett helhetsgrepp på arbetsplatsens arbetsmiljö med såväl främjande och förebyggande som efterhjälpande insatser. Exempel på tjänster som vi erbjuder är:  

 • Lagstadgade medicinska kontroller och läkarundersökningar
  Genom regelbundna undersökningar förebyggs skador och olycksfall.
 • Hälso- och och livsstilsutveckling
  Investeringar i hälsa och livsstil ger resultat, både för den enskilda individen och för hela verksamhetens lönsamhet.
 • Stödsamtal
  Våra beteendevetare och psykologer stöttar medarbetaren att hantera sin situation.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  Kartläggningar och åtgärder såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
  När någon i arbetsgruppen drabbas av ohälsa ska det vara enkelt att få stöd, både som chef och medarbetare.
 • Sjuk- och friskanmälan
  Dygnet runt, online eller på telefon inklusive samtal med erfarna sjuksköterskor för sjukvårdsrådgivning. 
 • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  Ett framgångsrikt ledarskap och en effektiv organisation är förutsättningar för medarbetarnas hälsa och motivation.
 • Stöd i kris och kränkande särbehandling
  Kvalificerat stöd både innan, under och efter en kris.
 • Rådgivning av arbetsmiljöingenjör, ergonom, företagssköterska, företagsläkare, hälsoutvecklare, organisationskonsult, psykolog eller beteendevetare
  Via telefon, online eller fysiskt möte. 

Vi kan snabbt komma igång med stöd till er. Gör du en förfrågan om företagshälsovård till oss får du återkoppling med ett förslag redan idag. 

Kontakta oss

Bli kund

Vill du veta mer? Gör en förfrågan om Företagshälsa och få ett avtalsförslag redan idag.

Bli kund

Redan kund?

Är du redan kund inom Företagshälsa (fd Previa), försäkringstjänster eller kris- och personalstöd?

Kundsidor