Livs- och karriärplaneringsprogram

Livs- och karriärutvecklingsprogram

Livs- och karriärplanering är ett sammanhållet och systematiskt program på 3-4 månader. Programmet avslutas alltid med en handlingsplan för individen.

Så fungerar Livs- och karriärplaneringsprogrammet från Falck

Innehåll och upplägg:

Programmet för Livs- och karriärplanering bygger på en väl beprövad sammanhållen process med strukturerade coachande samtal. Utöver samtalen ingår även hemuppgifter, övningar och webbinar. Medarbetaren får tillgång till mallar och länkar samt får genomföra ett karriärtest. 

 
Programmet resulterar i en tydlig och framåtlutad plan som medarbetare och arbetsgivare kan använda som underlag för att ta beslut utifrån och/eller resonera vidare kring.

 
Livs- och karriärplaneringen genomförs av utbildade karriärcoacher från Falck. 
 

Syfte:

Livs- och karriärutvecklingsprogrammet bidrar till att sätta mål och staka ut en riktning för individens arbetsliv satt i relation till fritid, hälsa, familj och vänner.

 
Programmet syftar till att medarbetaren ska stärka den egna hållbarheten, motivationen och självledarskapet. Genom programmet ges individen stöd för att hitta rätt i sin nuvarande eller tilltänkta roll och individen rustas i att vara mindre sårbar inför en eventuell kommande förändring.
 

Målgrupp:


Chef eller medarbetare:

  • som behöver stöd med motivation och verktyg för att stärka sin kompetens och personliga utveckling.
  • med behov av kompetensutveckling eller annan utveckling, exempelvis Talentprogram
  • i en rehabprocess där coaching med fokus på potential och egen handlingskraft vara en viktig och betydande åtgärd
  • som står vid ett vägval; exempelvis inför organisationsförändring, chefsroll eller annan roll.

Omfattning:

Program på 3-4 månader med åtta coachtillfällen.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss