Hälsa och arbetsliv

Karriär och omställning

Dagens höga förändringstakt i arbetslivet ställer allt högre krav på den enskilde medarbetaren. Falcks karriär- och omställningstjänster innefattar såväl skräddarsydda insatser som ett strukturerat program.

Kort om karriär- och omställningstjänster från Falck

Näringslivet förändras i allt snabbare takt; hybridarbete, gig-ekonomin, robotisering. Forskning visar samband mellan upplevd inlåsning och ohälsa. 

 

Falcks karriär- och omställningstjänster innefattar: 

 
Karriärstöd för ökad motivation

Att i ett tidigt skede stötta medarbetare med motivation och verktyg att själva stärka sin kompetens genom karriärcoaching är en kostnadseffektiv insats. Falcks karriärtjänster bidrar till aktiva beslut om medarbetarens arbetsmässiga framtid i den befintliga organisationen eller att få verktyg att hitta en ny sysselsättning inom den egna organisationen eller utanför.

  

Omställning med mål att hitta ny sysselsättning
I situationer där medarbetaren behöver stöd i att hitta ett nytt jobb, erbjuder vi program för Karriärväxling (även kallat Outplacement) med fokus på hälsa och med målsättning att hitta ny sysselsättning.

 

Våra tjänster

 

Healthcare Denmark - web_16_9

Stödsamtal karriärutveckling

Skräddarsydda, coachande samtal med karriärinriktning som bygger på väl beprövade och behovsanpassade karriärmoduler. Samtalet/en anpassas utifrån målet med insatsen. Det kan exempelvis vara att ta ett aktivt beslut om medarbetarens arbetsmässiga framtid i den befintliga organisationen eller att få verktyg att hitta en ny sysselsättning inom den egna organisationen eller utanför.

 

Läs mer

Healthcare_MJP_5050_2_løb - Web_16_9

Livs- och karriärplaneringsprogrammet

Livs- och karriärutvecklingsprogrammet ska bidra till att sätta mål och staka ut en riktning för sitt arbetsliv satt i relation till fritid, hälsa och familj/vänner. Det syftar till att medarbetaren ska stärka den egna hållbarheten, motivationen och självledarskapet. Ger individen stöd för att hitta rätt i sin nuvarande eller tilltänkta roll och rustar individen i att vara mindre sårbara inför en eventuell kommande förändring.

Läs mer

Healthcare Denmark  - web_16_9

Karriärväxling med eller utan hälsostöd

Falcks behovsanpassade karriärväxlingsprogram baseras på en väl beprövad process med karriärmoduler och möjlighet att addera ett behovsanpassat och vetenskapligt hälsostöd. Syftet är att hitta en ny och hållbar sysselsättning utanför nuvarande organisation och att parallellt främja individens hälsa, motivation och hållbarhet genom tillgång till anpassat hälsostöd utifrån behov.

Läs mer