Karriärväxling med eller utan hälsostöd

Karriärväxling med eller utan hälsostöd

När företag och medarbetare går skilda vägar under ansvarsfulla och strukturerade former som gynnar båda parter.

Så fungerar Karriärväxling från Falck

Innehåll och upplägg:

Falcks behovsanpassade Karriärväxlingsprogram baseras på en väl beprövad process med karriärmoduler och möjlighet att addera ett behovsanpassat och vetenskapligt hälsostöd.
 

Oavsett längd på programmet går individen igenom hela eller delar av karriärprocessen utifrån behov. Omfattning av coaching, uppföljning, intervjuträning etc. anpassas till programmets längd.
 

Programmet ges av utbildade karriärcoacher inom Falck. Ytterligare specialistkompetenser från Falck deltar utifrån det anpassade och förstärkta hälsostödet.
  

Syfte:

Att hitta en ny och hållbar sysselsättning utanför nuvarande organisation (nytt arbete, studier, starta eget etc). Att parallellt främja individens hälsa, motivation och hållbarhet genom tillgång till anpassat hälsostöd utifrån behov.
  

Målgrupp:
Individer som har nått en överenskommelse med sin arbetsgivare om avslut och som är i behov av stöd i form av hälsoinsatser och i att hitta nytt jobb.

 
Omfattning: 

Program på 3 månader (10 tillfällen), 6 månader (14 tillfällen) eller 9 månader (18 tillfällen).

 

Vill du veta mer? Kontakta oss