Stödsamtal karriärutveckling

Skräddarsydda, coachande samtal med karriärinriktning

Medarbetare och chefer som får reflektera kring vad de kan, vilka de är och vad de vill, utvecklar ett aktivt och ansvarsfullt förhållningssätt till sin karriär.

Det här är Stödsamtal Karriärutveckling

Innehåll och upplägg:

Skräddarsydda, coachande samtal med karriärinriktning som bygger på väl beprövade och behovsanpassade karriärmoduler. Utöver samtalen ingår även hemuppgifter och övningar. Webbinar, mallar, länkar och karriärtest kan vara aktuella utifrån målsättning med insatsen.
 

Samtalen genomförs av utbildade karriärcoacher inom Falck.

 
Syfte: 

En grundlig kompetensinventering med fokus på sin hårda och mjuka kompetens: kunskaper, erfarenheter, värderingar, egenskaper och motivatorer och behov ger ofta nya insikter, vidgande perspektiv, ny energi samt motivation, styrka och mod att ta beslut om arbetsmässig riktning och steg framåt.
 

Samtalen anpassas utifrån målet med insatsen. Det kan exempelvis vara att ta ett aktivt beslut om medarbetarens arbetsmässiga framtid i den befintliga organisationen eller att få verktyg att hitta en ny sysselsättning inom den egna organisationen eller utanför.

 
Målgrupp:

  • Individer som står vid ett vägval, exempelvis inför en organisationsförändring, chefsroll eller annan roll.
  • Individer som behöver stöd, motivation och verktyg för att stärka sin kompetens och personliga utveckling.
  • Individer som tidigt i en rehabiliteringsprocess är behov av coaching med fokus på potential och egen handlingskraft.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss