Krisstöd

Konsultuppdrag inom kris

Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Genom våra konsultuppdrag inom krisstöd får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning. 

Kvalificerat konsultstöd för krissituationer

Vi hjälper till att skapa väl fungerande organisationer för krisarbete och erbjuder kvalificerat stöd i krisens alla faser. 

Vi erbjuder skräddarsydda konsultinsatser, föreläsningar och workshops - anpassade efter era behov och önskemål.

Expertis inom kris, konflikt, hot och våld

Ett bra omhändertagande i krissituationer får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktigt positiv inverkan på relationen mellan chefer och medarbetare. Vi hjälper till att skapa väl fungerande organisationer för krisarbete.

Våra krisspecialister har särskild expertis inom krisstöd/krishantering, konflikthantering, hot och våld, psykisk ohälsa och stresshantering.

Exempel på konsultuppdrag

Våra krisspecialister kan anlitas både före, under och efter en kris. Exempel på uppdrag vi utför är: 

 • Förbereda och krissäkra
  Hjälp att förbereda och krissäkra organisationen utifrån krav från Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Chefshandledning
  I att hantera kriser och professionellt stöd för att kunna göra rätt bedömningar i ett utsatt läge.
 • Krisplaner
  Stöttning i att formulera en krisplan.
 • Skräddarsydda utbildningar
  För era chefer, arbetsledare och krisgrupper.
 • Processledda scenarioövningar
  För att veta hur ni ska agera om en kris inträffar. 
 • Fortsatt stöd efter den akuta fasen
  Genom såväl individuellt anpassade insatser, som insatser på gruppnivå.
 • Psykologisk och medicinsk bedömning
  Medicinska bedömningar vid behov.

Alla våra konsultuppdrag utformas i dialog med uppdragsgivaren. 

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du ha hjälp med ert krisstöd? Kontakta oss för att ta del av våra krisstödstjänster.

BLI KUND

Redan kund?

Är du redan krisstödskund? Våra krisspecialister finns tillgängliga för stöd och krisledning dygnet runt, året om.

TILL KRISSTÖDET