Hälsa och arbetsliv

Krisstöd

Våra krisspecialister stödjer varje dag privata företag, offentliga och kommunala verksamheter att hantera olika typer av kriser.

Krisstöd från Falck – stöd före, under och efter en kris

Strukturerad krishantering för hela organisationen

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Första hjälpen och Krisstöd” (AFS 1999:7) är arbetsgivare skyldiga att förbereda sig för en kris. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns en beredskap för krisstöd. Falck erbjuder både ett helhetsstöd kring krisberedskap, krishantering och krisstöd samt konsult- och utbildningsinsatser. 
  

Krisberedskap, krishantering och krisstöd

Våra kristeam stöttar er verksamhet och hjälper er att bygga upp och utveckla krisorganisationer, så att ni snabbt kan vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Genom våra krisstödstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning. 

Våra tjänster

Ease Critical Moments 1 Cropped - Web_16_9

Krisberedskap, krishantering och krisstöd

En kris som är väl hanterad, oavsett utgång, påverkar det långsiktiga engagemanget och motivationen för arbetet och verksamheten. Med vårt krisstödsabonnemang vet ni att ni alltid får hjälp före, under och efter krisen. Vårt stöd finns tillgängligt dygnet runt. 

LÄS MER

Falck Pulse

Konsulttjänster inom kris

Våra krisspecialister kan ge stöd i att förbereda och krissäkra organisationen utifrån krav från Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ge stöttning i att formulera krisplaner eller processleda scenarioövningar för att veta hur ni ska agera om en kris inträffar. Våra konsulttjänster inom kris anpassas utifrån verksamhetens behov. 

LÄS MER

Healthcare DK FP_1 - Web_16_9

Utbildningar i kris och konflikt

Vi erbjuder allt ifrån färdiga utbildningskoncept till skräddarsydda utbildningsinsatser, föreläsningar och workshops, anpassade efter era behov och önskemål. Våra expertområden är krisstöd/krishantering, konflikthantering, hot och våld, psykisk ohälsa och stresshantering.

TILL VÅRA UTBILDNINGAR

Tips och goda råd

Part of series of new Brand photography 2023 to represent company promise: "Advance sustainable healthcare to meet people's changing needs."

Krishantering på arbetsplatsen

Att vara förbered och ha en väl utformad krisplan är avgörande för hur ett företag eller organisation hanterar en kris. Här hittar du råd om viktiga förberedelser och hur man på bästa sätt möter sina medarbetare i krisen alla faser.

LÄS MER

These photos can be used for internal presentations, external marketing materials such as posters, flyers, rollups and social media. License expires 1st of September 2025.

Handbok för ett hållbart arbetsliv

Falcks "Handbok för ett hållbart arbetsliv" innehåller 190 tips och råd. Handboken har flera kapitel särskilt ägnrade åt krishantering, konflikthantering och psykisk ohälsa. Med vår handbok vill vi på ett konkret sätt bidra med kunskap och tips gällande de situationer som arbetsgivare kan ställas inför. Handboken är kostnadsfri och laddas ner direkt här.

TILL HANDBOKEN

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du ha hjälp med ert krisstöd? Kontakta oss för att ta del av våra krisstödstjänster.

BLI KUND

Redan kund?

Är du redan krisstödskund? Våra krisspecialister finns tillgängliga för stöd och krisledning dygnet runt, året om.

TILL KRISSTÖDET