Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransporter är en smidig helhetstjänst

Redan inom ett par timmar efter beställning är Falcks medarbetare på plats för att transportera patienter till eller från sjukhus. Samarbete kring liggande sjuktransport ger en rejäl avlastning av ambulansverksamheten för regioner.

Syftet med liggande sjuktransport är att snabbt kunna finnas på plats för att hjälpa patienter till och från olika vårdinrättningar. Falck erbjuder liggande sjuktransport som en dygnet runt verksamhet. Inställelsetiden för både hämtning och lämning av patienter är som längst två timmar efter direkt beställning genom Falcks sambandscentral som bemannas av undersköterskor.

Verksamheten innebär ett minskat tryck på ambulanssjukvården. Det ger även en ökad tillgänglighet till platser på sjukhusen när patienter snabbt kan transporteras hem eller förflyttas till en annan vårdnivå.

Beställningar av transport görs av sjuksköterskor inom regionen. Transporterna kan förbeställas eller beställas direkt när ett behov uppstår och Falck ansvarar för både dimensionering och dirigering inom uppdragen. 

Jumbolans_sweden_2 - Web_16_9

Bokning av sjuktransport Östergötland

Verksamheten med liggande sjuktransport i Östergötland är en av Sveriges mest moderna sjuktransportlösningar. Falck har ett helhetsansvar för verksamheten. 

Beställning: Du som har behörighet att beställa, (ej privatperson) kan göra det via Region Östergötlands hemsida www.regionostergotland.se alternativt denna länk

Webbeställning görs med fördel vardagar 07:00-19:00. Ej kvällar, nätter och helger om inte det är en transport som ska bokas till ett senare tillfälle.