Transport av avlidna

Omtanke, respekt och trygghet

Falck bistår Region Östergötland med transport av avlidna inom hela regionen. Vid ett dödsfall i hemmet eller på någon av Regionens upphandlade vårdenheter genomför Falck transporten av den avlidne. Fordonen är bemannade med två transportörer och är i drift dygnet runt årets alla dagar. Vi lägger största vikt vid att alla berörda som närstående, vårdpersonal och allmänhet ska känna sig trygga med att den avlidne omhändertas och förflyttas på ett vördnadsfullt, respektfullt och säkert sätt.