Våra verksamhetsområden

Räddningstjänst

Falck har en lång och gedigen erfarenhet av räddningstjänst. Tack vare ett globalt produktions- och kunskapsnätverk, i Danmark ansvarar Falck exempelvis för 80 procent av landets räddningstjänst, kan Falck snabbt implementera nya och effektiva metoder inom svensk räddningstjänst.

Falck Räddningstjänst har sedan tidigare goda erfarenheter av att bedriva räddningstjänstverksamhet på flygplatser och kärnkraftverk. Nu görs en satsning mot tyngre industrier, raffinaderier, gruvor och andra verksamheter som idag har en egen räddningstjänst.
 
I Sverige bedriver Falck idag räddningstjänst vid Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk samt på Bodö flygplats i Norge.
 
Genom att erbjuda hög kvalitet och god kompetens är Falck Räddningstjänsts vision att fortsätta växa inom flygplats- och industriräddningstjänst i Sverige. Med det menas att vi ständigt arbetar med utveckling av vår verksamhet till nytta för uppdragsgivaren, allmänheten och vår personal.
 
Vi samarbetar med polis, ambulans och kommunal räddningstjänst vid större olyckor och katastrofsituationer. Falck är idag världens största räddningstjänstorganisation. 

Utforska vidare