Ägarskap

Ett gemensamt engagemang i trygga och friska samhällen

Falck Group ägs av ett flertal kommersiella stiftelser och privata investmentbolag som gemensamt vill skapa ett värde och ha en positiv påverkan med hjälp av långsiktiga investeringar.

 

Lundbeckfonden – 58 procent.
En kommersiell stiftelse som strävar efter att förbättra hälsa och välbefinnande genom att stödja oberoende vetenskaplig forskning. Falcks största och styrande aktieägare.

Kirkbi – 28 procent.
Ett investmentbolag som ägs av Kirk Kristiansens familj – grundarna av det världskända leksaksvarumärket LEGO.

Tryghedsgruppen – 14 procent.
Majoritetsägare av Tryg Försäkring och Trygfonden. Inriktade på att skapa värde och främja ökad säkerhet i samhället genom långsiktiga investeringar.

*Resterande >1 procent utgörs av förvaltningsaktier.

Falck A/S aktiekapital är nominellt 136 480 060 DKK, bestående av 136 480 060 aktier med ett nominellt värde på 1,00 DKK per aktie.

Utforska vidare