Vår historia

Hundra års omvårdnad

En persons vision om att hjälpa människor efter en nationell katastrof har växt till att bli en global organisation som vårdar både människor och samhällen.

Det som i dag är Falck grundades i askan efter den stora branden i Christiansborgs slott i Danmark 1884. Sophus Falck var en ung man som ställde upp som frivillig i släckningsarbetet. Efteråt insåg han att det behövdes organisation, utbildade brandmän och ordentlig utrustning för att kunna hjälpa människor i en nödsituation. 

22 år senare, år 1906 grundades Falck som utryckningstjänst. Än i dag är det här en viktig del av vår verksamhet. Utifrån hans mission att hjälpa kunde räddningsmanskapet kallas in vid små och stora olyckor, oberoende av om de som behövde hjälp kunde betala för tjänsten eller inte. 

I det grundande manifestet skrev han: 

  • Hjälp alltid – oavsett om betalning kan förväntas eller inte – när människor, djur eller värdefull egendom är i fara.
  • Försök alltid att förhindra och minimera skadans omfattning på bästa och snabbast möjliga sätt när ett nödläge uppstår.
  • Glöm aldrig att snabb hjälp är dubbel hjälp.

Från början handlade det bara om räddningsinsatser vid brand, men vår kompetens växte till att också omfatta assistans åt bilar och spårvagnar, ambulans och vårdtransporter, akutsjukvård, försäljning av brandsläckningsutrustning, räddning av djur, åtgärder vid storm- och vattenskador samt brandbekämpning – allt det vi gör i dag.

Mycket har förändrats under det gångna århundradet, inte bara hos Falck utan också i samhället. Även om vi har tagit på oss ett ansvar för att möta dagens skiftande behov, finns Sophus Falcks grundläggande vision alltid där. Våra snabba svarstider, vårt fokus på förebyggande och riskhantering samt vår vilja att hjälpa de som behöver det finns kvar i Falcks hjärta. 

I dag är vi ett privatägt företag med en grupp betydande danska investmentföretag och kommersiella stiftelser som ägare. De delar ett engagemang för att skapa mervärde och påverka samhället positivt. Därför kommer de att leda Falck framåt, mot flera hundra års fortsatt omvårdnad.

Utforska vidare